Kontrakten vil bli inngått i august og vil bli tildelt den entreprenøren som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Entreprenørene skal, i tillegg til pris, beskrive sine løsninger på gjennomføring, bemanning og byggetid. Her har entreprenøren mulighet til å foreslå egne løsninger og forbedringer, samt påvirke byggetiden. Oppstart blir i oktober/november i år.

Dette skal gjøres i tunnelene
Arbeidet i Ellingsøy- og Valderøytunnelen består hovedsakelig av oppgradering av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutrustning som f.eks. bedre lys, flere ventilatorer, videoovervåkning og høyttalere. Det skal sprenges sju nisjer i tunnelene for å gjøre plass til tekniske rom og nye havarilommer. Det er også en god del av arbeidet som skal gjøres i tunnelrampene til Flatholmen som ikke er oppgradert tidligere.

For Godøytunnelen skal eksisterende elektrotekniske installasjoner, sikkerhetsutrustning og vann- og frostsikring rives og fjernes, og det skal etableres nye anlegg tilsvarende det som monteres i Ellingsøy og Valderøytunnelene. Det skal sprenges tre nye nisjer for havarilommer og tekniske rom.

Slik blir trafikkavviklingen i tunnelen: