- Vi har hele tiden jobbet mot å bli ferdig i løpet av desember, men vi ser nå at det ikke er mulig. Årsaken til at vi er forsinket er sammensatt. Det har vært noen «overraskelser» i det gamle anlegget, og vi har vært for optimistisk med tiden det tar å installere et nytt elektroteknisk anlegg og samtidig holde det gamle sikkerhetssystemet i gang. Når dette må gjøres i de timene vi har tilgjengelig på natt så går dagene og ukene fort, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Ellingsøytunnelen ferdig i desember og Godøytunnelen i april
Utbedringen av Ellingsøytunnelen og Godøytunnelen er i rute. Ellingsøytunnelen blir ferdig i løpet av desember, og Godøytunnelen i april. Rundkjøringen på Kverve blir tatt i bruk i løpet av desember.

Ferdig med Valderøytunnelen i februar
Det gjenstår fortsatt mye arbeid i Valderøytunnelen, og etter nyttår skal entreprenøren teste og justere det nye sikkerhetsutstyret i tunnelen. Utstyret skal kobles mot Vegtrafikksentralen, som overvåker og styrer alle vegene våre.

- Vi kan ikke åpne tunnelen og ta ned det gamle utstyret før vi er helt sikker på at det nye utstyret fungerer. Utstyret skal ivareta sikkerheten til trafikantene, og erfaring fra andre tunneler viser at vi må bruke mye tid på å teste og justere sikkerhetsinstallasjonene. Dette for å være helt sikker på at alt fungerer som det skal, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Ser på bedre løsninger for trafikantene
- Vi skal sammen med entreprenøren se om det er mulig med bedre løsninger for trafikantene i slutten av testperioden, for eksempel å holde tunnelen lenger åpen. Hva som blir den endelige løsningen og når det blir aktuelt vil være klart før jul når vi vet hvilket arbeid som står igjen og hvordan det skal organiseres, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Tryggere tunnel
Valderøytunnelen utbedres for å bli tryggere. Den største endringen for trafikantene blir bedre lys og vifter, flere nødstasjoner, kameraovervåkning, fartsmåling og variable skilt med kjørefeltsignal. Med kameraovervåkning vil vi hele tiden se hva som skjer i tunnelen. Hvis en bil får motorstans kan vi unngå å stenge tunnelen og heller bare stenge ett av kjørefeltene. Utbedringen av Valderøytunnelen startet 29. november, fire uker etter Ellingsøytunnelen.

Fri ferdsel i jula
Det blir fri ferdsel i Valderøytunnelen og Godøytunnelen fra 22. desember til 1. januar. Utbedringen av Ellingsøytunnelen blir ferdig før jul.