- Vi regner med stor utfart siden høstferien starter på fredag. Vi ønsker å få unna flest mulig biler før vi stenger tunnelene og oppfordrer de som kan til å kjøre gjennom tunnelene før kl. 19.30, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Det blir ellers kolonnekjøring som normalt. Sjekk kolonnetidene her: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelermidt/tunneler-i-m%C3%B8re-og-romsdal/innfjord-og-m%C3%A5ndalstunnelen

I oktober er det kolonnekjøring i Hjelviktunnelen i stedet for Måndalstunnelen. Det skal gjøres nødvendig vedlikehold i Hjelviktunnelen. Merk at Hjelviktunnelen åpen fra lørdag kl. 06 til mandag kl. 18 i oddetallsuker, og fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 18 i partallsuker (samme som Innfjordtunnelen) https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelermidt/nyhetsarkiv/kolonnekjoring-i-hjelviktunnelen-i-oktober