Tunnelen skal utbedres for å bli tryggere. Arbeidet i Ellingsøytunnelen og Godøytunnelen er allerede i gang, og fra onsdag 29. november blir det også arbeid i Valderøytunnelen mellom kl. 20.00-06.00.

Kolonnekjøring
På dagtid er Ellingsøy- og Valderøytunnelen åpen fra kl. 06.00-20.00. Mellom kl. 20.00-06.00 blir tunnelene stengt med kolonnekjøring. Mellom kl. 20.00-24.00 og 04.30-06.00 avvikles trafikken med kolonner som går fra begge sider samtidig, og det skal være maksimalt 20 min ventetid. Trafikantene må også beregne litt ekstra tid på å kjøre gjennom tunnelene i kolonne.

Stengt på natt
Fram til 1. mars blir tunnelene stengt på natt mellom kl. 24.00-04.30. Etter 1. mars blir det en kolonne hver hele time på natt.

Trafikkavvikling Ellingsøy- og Valderøytunnelen

Kl. 06.00-20.00

Fri ferdsel

Kl. 20.00-24.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

Kl. 24.00-04.30

Heilt stengt de fire første mnd*. Ellers en kolonne hver hele time.

Kl. 04.30-06.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

*Fram til 1. mars er Ellingsøytunnelen helt stengt på natt fra kl. 24.00 til 04.30.
*Fram til 1. mars blir Valderøytunnelen helt stengt fra kl. 24.00 til 04.30.

Reis kollektivt

Det finnes ingen omkjøringsveg for Valderøytunnelen. Trafikantene må derfor tilpasse seg kolonnetidene og reise kollektivt hvis de kan. Vi oppfordrer de som skal reise med fly om å bruke flybussen. Flybusstilbudet er kraftig forbedret med to avganger til nesten alle fly. Reisetiden er også redusert, med en buss direkte til og fra sentrum og en buss til og fra Moa. Buss blir også prioritert i kolonnene gjennom tunnelen, og man er derfor garantert å rekke flyet hvis man tar buss. Man er også garantert å komme seg hjem. Hvis et fly er forsinket blir det en ekstra kolonne gjennom Ålesundstunnelene tilpasset flybussen.

Det går også hurtigbåt mellom Valderøya, Ålesund og Godøya. Hurtigbåten koster det samme som å ta bussen, se rutetider på www.frammr.no

SMS-varsling

Statens vegvesen har opprettet en gratis SMS-varsling for utbedring av tunnelene. Hvis det blir endringer i trafikkavviklingen i tunnelene sender vi ut en SMS.

Meld deg på varslingen for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende en SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE START til  2252.

Dette skal gjøres i tunnelene

Statens vegvesen skal heve sikkerheten i tunnelene. Et av målene er å få ned både antall setninger og lengden på stengingen vi har i Ålesundstunnelene i dag.

  • Tunnelene får kameraovervåking der hendelser blir automatisk registrert. Vegtrafikksentralen vil følge med på tunnelene hele døgnet. Når vi får «øyne» i tunnelen kan vi også redusere antall stenginger og få ned lengden på stengingene.
  • Variable skilt, som vil bli brukt for å sette ned fartsgrensen ved motorstopp eller andre hendelser.
  • Fartsmåling: fartsnivået skal ned med strekningsmåling.
  • Flere brannvifter som gir økt sikkerhet
  • Nytt lys
  • Nye nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat
  • Flere havarilommer