Hensikten med øvelsen var å teste nytt sikkerhetsutstyr og samarbeidet mellom de ulike etatene. Kjørelærerskolen på Stjørdal deltok med omlag 150 personer som markører og gjorde øvelsen mer realistisk.

I perioden fra sommeren 2015 til februar 2016 har tunnelene på E6 mellom Trondheim og Stjørdal blitt oppgradert. Dette arbeidet ble satt i gang for å fylle kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift. Les mer om hva som er gjort her

Sikkerhetsutbedringen er utført som et minimumstiltak i påvente av at man får etablert doble tunnelløp på strekningen. Utbedring av strekningen Ranheim-Stjørdal er en del av porteføljen som utbyggingsselskapet Nye Veier AS har blitt tildelt.