Trafikkmeldinger på vegvesen.no er til enhver tid oppdatert. Husk å velge "trafikkmeldinger i framtid".

I disse tunnelene pågår det arbeid: