Moa- og Blindheimstunnelen er ferdig utbedret. Tunnelene har fått nytt lys og det elektriske anlegget er skiftet ut. Blindheimstunnelen har fått kameraovervåkning, så Vegtrafikksentralen kan overvåke tunnelen hele døgnet og gjøre tiltak raskt hvis det skjer en hendelse i tunnelen.