Akslatunnelen til og fra Flatholmen er også oppgradert til samme sikkerhetsnivå, og i løpet av andre halvår i 2018 ble krysset på Kverve erstattet med en tryggere rundkjøring.

Siden november i 2017 har Ellingsøy-, Valderøy- og Akslatunnelen vært gjennom en omfattende utbedring, og har i dag:

 • Strekningsmåling av fart. (Den automatiske trafikkontrollen er ikke startet opp. Oppstarten av strekningsmålingen i Ellingsøy- og Valderøytunnelen vil bli annonsert på forhånd.)
 • Kjørefeltsignal og variable fartsskilt, som skal bidra til å redusere antall tunnelstenginger samt gjøre disse kortere når de inntreffer.
 • Til sammen 88 kameraer, med fullstendig kameradekning i alle tunnelene og videoovervåking døgnet rundt.
 • 40 automatiske og radarbaserte hendelsesdetektorer, som gir Vegtrafikksentralen beskjed når det skjer noe uventet. Dette kan for eksempel være brann eller røykutvikling, et kjøretøy som står stille eller fotgjengere i tunnelen
 • 79 nye nødstasjoner og kiosker, som alle har telefon med direkteforbindelse til Vegtrafikksentralen og to brannslukkingsapparat. Tunnelen blir automatisk stengt når man fjerner et av brannslukkingsapparatene.
 • 164 nye vifter og et kraftig oppgradert ventilasjonsanlegg.
 • Sammenhengende ledelys, som aktiveres når tunnelen stenger.
 • Mer enn 1 400 nye LED-lamper.
 • 8 nye tekniske rom, og fullstendig utskifting av alt det elektrotekniske utstyret.
 • Nye CO- og NO-målere, samt sikt- og vindmålere.
 • Infoskilt ved tunnelinngangene.
 • Fornyet og fremdeles full dekning for DAB, nødnett og mobil. (Ha på DAB-radioen når du kjører gjennom tunnelene. Vegtrafikksentralen kan sende forhåndsinnspilte meldinger over DAB-radioen dersom det skulle oppstå en nødsituasjon.)
 • Talevarslingsanlegg for formidling av meldinger ved nødsituasjoner.