Trafikkavvikling

Kl. 06.00-20.00

Fri ferdsel

Kl. 20.00-24.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

Kl. 24.00-04.30

Helt stengt fram til 1. mars. Etter 1. mars en kolonne i timen.

Kl. 04.30-06.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

Det er fri ferdsel i tunnelene mellom kl. 06.00 og 20.00. Mellom kl. 20.00-24.00 og 04.30-06.00 er det kolonnekjøring med maksimalt 20 minutt ventetid. 

Helt stengt på natt fram til 1. mars

Fram til 1. mars er tunnelene helt stengt fra kl. 24.00 til kl. 04.30. Da skal entreprenøren gjøre tungt anleggsarbeid, som sprenging. Etter 1. mars blir det kolonnekjøring en gang i timen fra kl. 24.00 til kl. 04.30.

Nødetater slipper gjennom

Nødetater vil slippe gjennom tunnelene når de har utrykning. Ta kontakt med legevakt/AMK hvis du må til lege/sykehus når tunnelene er stengt. De avgjør hvordan du skal komme deg til sykehus/legevakt.

Omkjøring via Stette

Når Ellingsøytunnelen er stengt kan du kjøre rundt Ellingsøyfjorden på fylkesveg 107 via Stette.

Reis kollektivt

Hurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og ValderøyaHurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og Valderøya


Vi oppfordrer alle som kan om å bruke kollektivtransport når tunnelene er stengt. 

Det er hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund. Med hurtigbåt reiser du mellom Godøya og Ålesund på 15 minutter. Fra Valderøya vil du bruke 35 minutt til Ålesund. Både på Godøya og i Ålesund er det busskorrespondanse videre. I rushtiden er det egne busser fra Skateflukaia til Moa og Breivika via Borgundvegen.

Sjekk når hurtigbåten går   

Hurtigbåten mellom Godøya, Ålesund og Valderøya koster det samme som en bussbillett.
Du kan betale på to måter:

  • Månedskort/periodebillett
  • Enkeltbillett

Både månedskort og enkeltbillett kan du kjøpe i FRAM-appen eller på bussen/hurtigbåten. For mer informasjon se frammr.no  

Reisende som allerede har periodebillett for Ålesund og Giske kan bruke denne på hurtigbåten mellom Godøya og Ålesund.

Ta bussen til flyplassen

Vi oppfordrer de som skal reise med fly om å bruke flybussen til og fra Ålesund lufthavn Vigra. Flybusstilbudet er kraftig forbedret med to bussavganger til nesten alle fly.
Reisetiden er også redusert, med en buss direkte til og fra sentrum og en buss
til og fra Moa. Sjekk rutetidene.

Buss blir også prioritert i kolonnene gjennom tunnelen, og man er derfor garantert å rekke flyet hvis man tar buss. Man er også garantert å komme seg hjem. Hvis et fly er forsinket blir det en ekstra kolonne gjennom Ålesundstunnelene tilpasset flybussen.

Taxiberedskap på Valderøya

Statens vegvesen har et samarbeid med Ålesund taxi når Valderøytunnelen er helt stengt på natt. Hver natt er det en taxi stasjonert på Valderøya. 

Fire helstengeninger i Ellingsøytunnelen

Det kan bli fire helgesteninger i Ellingsøytunnelen, mellom fredag kl.20.00 til mandag kl.06.00. Tunnelen blir da helt stengt med busstransport gjennom tunnelen i disse helgene. Det er ikke bestemt når disse helgestengingene blir.

Fri ferdsel i ferier

Påske: Fra lørdag 24. mars kl. 06.00 til tirsdag 3. april kl. 20.00.
Pinse: Fra lørdag 19. mai kl. 19.00 til mandag 21. mai kl. 20.00 i 2018.
Sommerferie: Fra lørdag 7. juli kl. 06.00 til mandag 23. juli kl. 12.00

Hold deg oppdatert

  • Facebook: www.facebook.com/tunnelermr/
  • SMS-varsling: Hvis det blir endringer i trafikkavviklingen i tunnelene sender vi ut en SMS. Varslingen er gratis. Meld deg på varslingen for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende en SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE START til 2252. Meld deg på varslingen for Godøytunnelen ved å sende en SMS med GODØYTUNNELEN START til 2252

Dette skal gjøres i tunnelene

Vi skal heve sikkerheten og få ned både antall stengninger og lengden på stengningene vi har i tunnelene i dag.

  • Tunnelene får kameraovervåkning og hendelser blir automatisk registrert. Vegtrafikksentralen vil følge med på tunnelene hele døgnet. Når vi får «øyne» i tunnelen kan vi også redusere antall stenginger og få ned lengden på stengningene.
  • Variable skilt vil også bli brukt for å sette ned fartsgrensen ved motorstopp eller andre hendelser.
  • Det blir også fartsmåling i tunnelene, fartsnivået skal ned med strekningsmåling.
  • Tunnelen får økt sikkerhet med flere vifter
  • Nytt lys
  • Nye nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat