Utbedringen av Godøytunnelen starter 8. november kl. 20.00

Godøytunnelen blir stengt kvar dag med kolonnekøyring til faste tidspunkt.

Trafikkavvikling måndag til fredag

Frå Godøya

Frå   Giske

Kl.   05.00

Kl.   05.20

Kl.   06.00

Kl.   06.20

Kl.   07.00-08.30: kontinuerlig kolonnekøyring, maks 20 min ventetid.
Ved oppmøte seinast kl. 08.30 kjem alle med.

Kl.   10.00

Kl.   10.20

Kl.   12.00

Kl.   12.20

Kl.   14.30

Kl.   14.50

Kl.   15.30-17.30: kontinuerlig kolonnekøyring, maks 20 min ventetid.
Ved oppmøte seinast kl. 17.30 kjem alle med.

Kl.   18.30

Kl.   18.50

Kl.   20.00

Kl.   20.20

Kl.   22.00

Kl. 22.20. Ved oppmøte seinast kl. 22.00 kjem alle med

Trafikkavvikling laurdag og søndag

Frå   Godøya

Frå   Giske

Kl.   07.00

Kl.   07.20

Kl.   08.00

Kl.   08.20

Kl.   09.00

Kl.   09.20

Kl.   10.00-11.30: kontinuerlig kolonnekøyring, maks 20 min ventetid.
Ved oppmøte seinast kl. 11.30 kjem alle med.

Kl. 13.00

Kl.   13.20

Kl.   14.30

Kl.   14.50

Kl.   15.30-17.30: kontinuerlig kolonnekøyring, maks 20 min ventetid.
Ved oppmøte seinast kl. 17.30 kjem alle med.

Kl.   18.30

Kl.   18.50

Kl.   20.00

Kl.   20.20

Kl.   22.00

Kl.   22.20. Ved oppmøte seinast kl. 22.00 kjem alle med

For å ivareta arbeidsmiljøet til dei som skal arbeider i tunnelen blir det eit øvre tak på 30 bilar i kolonnane. Når det er kontinuerlig kolonnekøyring gjennom tunnelen er det ikkje tak på antal bilar i kolonnane.

Reis kollektivt

Hurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og ValderøyaHurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og Valderøya


Vi oppmodar alle som kan om å bruke kollektivtransport når tunnelane er stengt.  Det blir fleire flybussar til  Ålesund lufthavn på Vigra morgon og kveld. Dei har prioritet i kolonnane gjennom tunnelane.

Det blir hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund. Hurtigbåten starter å gå 8. november. Med hurtigbåt reiser du mellom Godøya og Ålesund på 15 minuttar. Frå Valderøya vil du bruke 35 minutt til Ålesund. Både på Godøya og i Ålesund er det busskorrespondanse vidare. I rushtida er det egne bussar frå Skateflukaia til Moa og Breivika via Borgundvegen.

Sjekk når hurtigbåten går  

Hurtigbåten mellom Godøya, Ålesund og Valderøya kostar det same som ein bussbillett.

Du kan betale på to måtar:

  • Månadskort/periodebillett
  • Enkeltbillett

Både månadskort og enkeltbillett kan du kjøpe i FRAM-appen eller på bussen/hurtigbåten. For meir informasjon sjå frammr.no  

Reisande som allereie har periodebillett for Ålesund og Giske kan bruke denne på hurtigbåten mellom Godøya og Ålesund.

Nødetater slepp gjennom tunnelen

Nødetatar vil sleppe gjennom tunnelen når dei har utrykking.

Ta kontakt med legevakt/AMK hvis du må til lege/sykehus når tunnelene er stengt. De avgjør hvordan du skal komme deg til sykehus/legevakt.

Fri ferdsel i ferier

I ferier blir det fri ferdsel i tunnelane heile døgnet.

Jul: Frå 22. desember kl. 06.00 til og med 1. januar kl. 20.00 både i 2017 og 2018.
Påske: frå lørdag 24. mars til mandag 2. april 2018.  I 2019 frå 17. april til
22. april.
Pinse:Frå laurdag 19. mai kl. 19.00 til mandag 21. mai kl. 20.00 i 2018.
Sommarferie:Frå laurdag 7. juli kl. 06.00 til mandag 24. juli kl. 12.00
Kristi himmelfartsdag og 17. mai skal Godøytunnelen vere open for fri ferdsel på dagtid mellom kl. 06.00 og 20.00.

Hald deg oppdatert

  • Facebook: www.facebook.com/tunnelermr/
  • SMS-varsling: Viss det blir endringar i trafikkavviklinga i tunnelane sender vi ut ein SMS. Varslinga er gratis. Meld deg på varslinga for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende ein SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE START til 2252. Meld deg på varslinga for Godøytunnelen ved å sende ein SMS med GODØYTUNNELEN START til 2252.

Dette skal gjerast

Tunnelen blei opna i 1989 og treng oppussing. Statens vegvesen utbetrar tunnelen på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

  • Ny vann- og frostsikring som brannsikrast med betong.
  • Nytt lys
  • Ny og kraftig brannventilasjon
  • Nye og fleire nødstasjonar med telefon og brannslukkingsappart. 
  • To nye havarinisjar og ei snunisje for store bilar.
  • Kameraovervaking i heile tunnelen. Då kan Vegtrafikksentralen følgje med på tunnelen heile døgnet og gjere tiltak viss det skjer noko i tunnelen. Det blir også betongrekkverk gjennom heile tunnelen.