Godøytunnelen utbetrast fram til april 2019. Tunnelen er stengt kvar dag med kolonnekøyring til faste tidspunkt.

Trafikkavvikling måndag til fredag

Frå GodøyaFrå Giske
Kl. 05.00Kl. 05.20
Kl. 06.00Kl. 06.20
Kl. 07.00Kl. 07.15
Kl. 07.30Kl. 07.45
Kl. 08.00Kl. 08.15
Kl. 08.30Kl. 08.45
Kl. 10.00Kl. 10.20
Kl. 12.00Kl. 12.20
Kl. 14.30Kl. 14.50
Kl. 15.30Kl. 15.45
Kl. 16.00Kl. 16.15
Kl. 16.30Kl. 16.45
Kl. 17.00Kl. 17.15
Kl. 17.30Kl. 17.45
Kl. 18.30Kl. 18.50
Kl. 20.00Kl. 20.20
Kl. 22.00Kl. 22.20
Kl. 00.10 (kun fram til jul)Kl. 00.30 (kun fram til jul)

 

Trafikkavvikling laurdag og søndag

Frå GodøyaFrå Giske
Kl. 07.00Kl. 07.20
Kl. 08.00Kl. 08.20
Kl. 09.00Kl. 09.20
Kl. 10.00Kl. 10.15
Kl. 10.30Kl. 10.45
Kl. 11.00Kl. 11.15
Kl. 11.30Kl. 11.45
Kl. 13.00Kl. 13.20
Kl. 14.30Kl. 14.50
Kl. 15.30Kl. 15.45
Kl. 16.00Kl. 16.15
Kl. 16.30Kl. 16.45
Kl. 17.00Kl. 17.15
Kl. 17.30Kl. 17.45
Kl. 18.30Kl. 18.50
Kl. 20.00Kl. 20.20
Kl. 22.00Kl. 22.20
Kl. 00.10 (kun fram til jul)Kl. 00.30 (kun fram til jul)

Fri ferdsel i ferier

Jul: Open frå 21. desember kl. 12 til 2. januar kl. 12.

Reis kollektivt

Hurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og ValderøyaHurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og Valderøya


Vi oppmodar alle som kan om å bruke kollektivtransport når tunnelen er stengt.  

Det er hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund. Med hurtigbåt reiser du mellom Godøya og Ålesund på 15 minuttar. Frå Valderøya vil du bruke 35 minutt til Ålesund. Både på Godøya og i Ålesund er det busskorrespondanse vidare. I rushtida er det egne bussar frå Skateflukaia til Moa og Breivika via Borgundvegen.

Sjekk når hurtigbåten går  

Hurtigbåten mellom Godøya, Ålesund og Valderøya kostar det same som ein bussbillett.

Du kan betale på to måtar:

  • Månadskort/periodebillett
  • Enkeltbillett

Både månadskort og enkeltbillett kan du kjøpe i FRAM-appen eller på bussen/hurtigbåten. For meir informasjon sjå frammr.no  

Reisande som allereie har periodebillett for Ålesund og Giske kan bruke denne på hurtigbåten mellom Godøya og Ålesund.

Nødetater slepp gjennom tunnelen

Nødetatar slepp gjennom tunnelen når dei har utrykking. Ta kontakt med legevakt/AMK om du må til lege/sykehus når tunnelen er stengt. Dei avgjer korleis du skal komme deg til sjukehus/legevakt.

Hald deg oppdatert

  • Facebook: www.facebook.com/tunnelermr/
  • SMS-varsling: Viss det blir endringar i trafikkavviklinga i tunnelane sender vi ut ein SMS. Varslinga er gratis. Meld deg på varslinga for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende ein SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE START til 2252. Meld deg på varslinga for Godøytunnelen ved å sende ein SMS med GODØYTUNNELEN START til 2252.

Dette skal gjerast

Tunnelen blei opna i 1989 og treng oppussing. Statens vegvesen utbetrar tunnelen på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

  • Ny vann- og frostsikring som brannsikrast med betong.
  • Nytt lys
  • Ny og kraftig brannventilasjon
  • Nye og fleire nødstasjonar med telefon og brannslukkingsappart. 
  • To nye havarinisjar og ei snunisje for store bilar.
  • Kameraovervaking i heile tunnelen. Då kan Vegtrafikksentralen følgje med på tunnelen heile døgnet og gjere tiltak viss det skjer noko i tunnelen. Det blir også betongrekkverk gjennom heile tunnelen.