Godøytunnelen er stengt kvar dag med kolonnekøyring til faste tidspunkt.

Trafikkavvikling måndag til fredag

Frå Godøya

Frå   Giske

Kl.   05.00

Kl.   05.20

Kl.   06.00

Kl.   06.20

Kl.   07.00-08.30: kontinuerlig kolonnekøyring, maks 20 min ventetid.
Ved oppmøte seinast kl. 08.30 kjem alle med.

Kl.   10.00

Kl.   10.20

Kl.   12.00

Kl.   12.20

Kl.   14.30

Kl.   14.50

Kl.   15.30-17.30: kontinuerlig kolonnekøyring, maks 20 min ventetid.
Ved oppmøte seinast kl. 17.30 kjem alle med.

Kl.   18.30

Kl.   18.50

Kl.   20.00

Kl.   20.20

Kl.   22.00

Kl. 22.20. Ved oppmøte
seinast kl. 22.00 kjem alle med

Trafikkavvikling laurdag og søndag

Frå   Godøya

Frå   Giske

Kl.   07.00

Kl.   07.20

Kl.   08.00

Kl.   08.20

Kl.   09.00

Kl.   09.20

Kl.   10.00-11.30: kontinuerlig kolonnekøyring, maks 20 min ventetid.
Ved oppmøte seinast kl. 11.30 kjem alle med.

Kl. 13.00

Kl.   13.20

Kl.   14.30

Kl.   14.50

Kl.   15.30-17.30: kontinuerlig kolonnekøyring, maks 20 min ventetid.
Ved oppmøte seinast kl. 17.30 kjem alle med.

Kl.   18.30

Kl.   18.50

Kl.   20.00

Kl.   20.20

Kl.   22.00

Kl.   22.20. Ved oppmøte
seinast kl. 22.00 kjem alle med


Maks 45 bilar i kolonnane

For å ivareta arbeidsmiljøet til dei som skal arbeider i tunnelen blir det eit øvre tak på 45 bilar i kolonnane. Når det er kontinuerlig kolonnekøyring gjennom tunnelen er det ikkje tak på antal bilar i kolonnane.

Reis kollektivt

Hurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og ValderøyaHurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og Valderøya


Vi oppmodar alle som kan om å bruke kollektivtransport når tunnelane er stengt.  

Det er hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund. Med hurtigbåt reiser du mellom Godøya og Ålesund på 15 minuttar. Frå Valderøya vil du bruke 35 minutt til Ålesund. Både på Godøya og i Ålesund er det busskorrespondanse vidare. I rushtida er det egne bussar frå Skateflukaia til Moa og Breivika via Borgundvegen.

Sjekk når hurtigbåten går  

Hurtigbåten mellom Godøya, Ålesund og Valderøya kostar det same som ein bussbillett.

Du kan betale på to måtar:

  • Månadskort/periodebillett
  • Enkeltbillett

Både månadskort og enkeltbillett kan du kjøpe i FRAM-appen eller på bussen/hurtigbåten. For meir informasjon sjå frammr.no  

Reisande som allereie har periodebillett for Ålesund og Giske kan bruke denne på hurtigbåten mellom Godøya og Ålesund.

Nødetater slepp gjennom tunnelen

Nødetatar slepp gjennom tunnelen når dei har utrykking. Ta kontakt med legevakt/AMK om du må til lege/sykehus når tunnelen er stengt. Dei avgjer korleis du skal komme deg til sjukehus/legevakt.

Fri ferdsel i ferier

Jul: Frå 21. desember kl. 16.00 til 2. januar kl. 12.00.
Påske: i 2018 frå lørdag 24. mars kl. 06.00 til tirsdag 3. april kl. 12.00.
I 2019 frå 17. april til 22. april.
Pinse: Frå laurdag 19. mai kl. 19.00 til mandag 21. mai kl. 20.00 i 2018.
Sommarferie: Frå laurdag 7. juli kl. 06.00 til mandag 23. juli kl. 12.00
Kristi himmelfartsdag og 17. mai skal Godøytunnelen vere open for fri ferdsel på dagtid mellom kl. 06.00 og 20.00.

Hald deg oppdatert

  • Facebook: www.facebook.com/tunnelermr/
  • SMS-varsling: Viss det blir endringar i trafikkavviklinga i tunnelane sender vi ut ein SMS. Varslinga er gratis. Meld deg på varslinga for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende ein SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE START til 2252. Meld deg på varslinga for Godøytunnelen ved å sende ein SMS med GODØYTUNNELEN START til 2252.

Dette skal gjerast

Tunnelen blei opna i 1989 og treng oppussing. Statens vegvesen utbetrar tunnelen på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

  • Ny vann- og frostsikring som brannsikrast med betong.
  • Nytt lys
  • Ny og kraftig brannventilasjon
  • Nye og fleire nødstasjonar med telefon og brannslukkingsappart. 
  • To nye havarinisjar og ei snunisje for store bilar.
  • Kameraovervaking i heile tunnelen. Då kan Vegtrafikksentralen følgje med på tunnelen heile døgnet og gjere tiltak viss det skjer noko i tunnelen. Det blir også betongrekkverk gjennom heile tunnelen.