Godøytunnelen blir utbetra fram til påske i 2019. Tunnelen er stengd kvar dag med kolonnekøyring til faste tidspunkt.

Trafikkavvikling (gjeld alle dagar)
 Frå Godøya Frå Giske
 Kl. 00.00 Kl. 00.15
 Kl. 01.00 Kl. 01.15
 Kl. 02.00 Kl. 02.15
 Kl. 03.00 Kl. 03.15
 Kl. 04.30 Kl. 04.45
 Kl. 05.30 Kl. 05.45
 Kl. 06.00 Kl. 06.15
 Kl. 06.30 Kl. 06.45
 Kl. 07.00 Kl. 07.10
 Kl. 07.20 Kl. 07.30
 Kl. 07.40 Kl. 07.50
 Kl. 08.00 Kl. 08.10
 Kl. 08.20 Kl. 08.45
 Kl. 09.00 Kl. 09.15
 Kl. 09.30 Kl. 09.45
 Kl. 10.00 Kl. 10.15
 Kl. 10.30 Kl. 10.45
 Kl. 11.00 Kl. 11.15
 Kl. 11.30 Kl. 11.45
 Kl. 12.00 Kl. 12.15
 Kl. 12.30 Kl. 12.45
 Kl. 13.00 Kl. 13.15
 Kl. 13.30 Kl. 13.45
 Kl. 14.00 Kl. 14.15
 Kl. 14.25 Kl. 14.45
 Kl. 15.00 Kl. 15.10
 Kl. 15.20 Kl. 15.30
 Kl. 15.40 Kl. 15.50
 Kl. 16.00 Kl. 16.10
 Kl. 16.20 Kl. 16.30
 Kl. 16.40 Kl. 16.50
 Kl. 17.00 Kl. 17.15
 Kl. 17.30 Kl. 17.45
 Kl. 18.00 Kl. 18.15
 Kl. 18.30 Kl. 18.45
 Kl. 19.00 Kl. 19.15
 Kl. 19.30 Kl. 19.45
 Kl. 20.00 Kl. 20.15
 Kl. 20.30 Kl. 20.45
 Kl. 21.00 Kl. 21.15
 Kl. 22.00 Kl. 22.15
 Kl. 22.30 Kl. 22.45
 Kl. 23.00 Kl. 23.15

Kart, Ellingsøy-, Valderøy- og Godøytunnelen

Kapasiteten i Godøytunnelen er avgrensa, og vi oppmodar derfor alle som kan om å bruke kollektivtransport når tunnelen er stengt.  

Hurtigbåtsambandet mellom Godøya, Valderøya og Ålesund vart avslutta 2. februar, men frå 3. februar er det oppdaterte bussruter som korresponderer med trafikkavviklinga i Godøytunnelen.

Sjå frammr.no eller reiseplanleggaren i FRAM-appen for oppdaterte rutetider.

Det er og lagt opp til korrespondanse med kolonnene gjennom Ålesundstunnelane om natta. Du kan sjå kolonnetidene for Ellingsøy- og Valderøytunnelen her.

Nødetater slepp gjennom tunnelen

Nødetatar slepp gjennom tunnelen når dei har utrykking. Ta kontakt med legevakt/AMK om du må til lege/sykehus når tunnelen er stengt. Dei avgjer korleis du skal komme deg til sjukehus/legevakt.

Hald deg oppdatert

  • Facebook: www.facebook.com/tunnelermr/
  • SMS-varsling: Viss det blir endringar i trafikkavviklinga i tunnelane sender vi ut ein SMS. Varslinga er gratis. Meld deg på varslinga for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende ein SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE START til 2252. Meld deg på varslinga for Godøytunnelen ved å sende ein SMS med GODØYTUNNELEN START til 2252.

Dette skal gjerast

Tunnelen blei opna i 1989 og treng oppussing. Statens vegvesen utbetrar tunnelen på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

  • Ny vann- og frostsikring som brannsikrast med betong
  • Nytt lys
  • Ny og kraftig brannventilasjon
  • Nye og fleire nødstasjonar med telefon og brannsløkkingsapparat
  • To nye havarinisjar og ei snunisje for store bilar
  • Kameraovervaking i heile tunnelen. Dette inneber at Vegtrafikksentralen kan følgje med på tunnelen heile døgnet og sette i verk tiltak om det skulle skje noko. Det blir også betongrekkverk gjennom heile tunnelen.