Hatlaåstunnelen åpnet 17. august 2017 etter å ha gjennomgått full renovering.

I to måneder ble det jobbet 24 timer i døgnet for å montere nytt elektrisk anlegg, ny vann- og frostsikring og nytt lys. Arbeidet ble lagt til sommerferien slik at tunnelen kunne stenges helt. Da var det ikke skolebarn langs vegene og også mindre trafikk enn ellers i året. 

Hatlaåstunnelen åpnet etter planen i god tid til skolestart igjen.

Hatlaåstunnelen før og etter renoveringHatlaåstunnelen før og etter renovering