Rotsethorntunnelen utbetrast frå september 2018 til august 2019.

Trafikkavvikling

Kvar kveld og natt, utanom laurdag, er Rotsethorntunnelen stengt mellom kl. 19 og 07 med kolonnekøyring til faste tidspunkt. Tunnelen er open for fri ferdsel på helg frå laurdag kl. 07 til søndag kl. 21.

Frå Volda

Mot Volda (frå Homberset)

Kl. 19.20

Kl. 19.40

Kl. 20.20

Kl. 20.40

Kl. 21.20

Kl. 21.40

Kl. 22.20

Kl. 22.40

Kl. 00.20

Kl. 00.40

Kl. 02.10

Kl. 02.30

Kl. 04.30

Kl. 04.50

Kl. 05.45

Kl. 06.05

Kl. 06.30

Kl. 06.45

Fri ferdsel i sommar

Rotsethorntunnelen vil vere open for fri ferdsel frå laurdag 6. juli kl. 07.00 til måndag 5. august kl. 19.00.

Nødetatar slepp gjennom tunnelen

Nødetatane slepp gjennom tunnelen når dei har utrykking. Ta kontakt med legevakt/AMK om du må til lege/sjukehus når tunnelen er stengt. Dei avgjer korleis du skal komme deg til lege/sjukehus.

Personbilar kan køyre Aldalen

Den kommunale vegen gjennom Aldalen kan nyttast av personbilar. Frå E39 Austefjorden må man ta av mot Vatne. Frå Ørsta køyrer man fylkesveg 655 mot Sæbø og tar av mot Hunnes etter 10 kilometer. Total køyrelengde mellom Ørsta og Hunnes er ca. 20 kilometer.

18-1284 Kart omkjøring Aldalen

SMS-varsling

Viss det blir endringar i trafikkavviklinga i tunnelen sender vi ut ein SMS. Varslinga er gratis. Meld deg på varslinga ved å sende ein SMS med ROTSETHORN START til 2252. 

Dette skal gjerast:

  • Det meste av det elektriske anlegget skal skiftast ut
  • Sprenge to nisjar for havarilomme og teknisk bygg inne i tunnelen
  • Bygge tekniske bygg
  • Montere vannsikring i deler av tunnelen
  • Etablere videoovervaking med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen
  • Montere nytt rekkverk i tunnelopningane
  • Støype betongrekkverk der det manglar
  • Montere trafoar i tekniske bygg
  • Framføring av høgspent i samarbeid med Mørenett