Utbedringa av E39 Rotsethorntunnelen er utsatt til sommeren 2018.