Rotsethorntunnelen skal utbetrast frå september 2018 til juni 2018.

Trafikkavvikling

Tunnelen blir stengt med kolonnekjøring mellom kl. 19-07. Entreprenøren skal arbeide seks dagar i veka, frå laurdag kl. 07.00 til søndag kl. 21.00 blir det fri ferdsel i tunnelen.

Frå Volda

Frå Homberset

Kl. 19.20

Kl. 19.40

Kl. 20.20

Kl. 20.40

Kl. 21.20

Kl. 21.40

Kl. 22.20

Kl. 22.40

Kl. 23.00-04.30: heilt stengt

Kl. 04.30

Kl. 04.50

Kl. 05.45

Kl. 06.05

Kl. 06.30

Kl. 06.45

Kolonnar på natt frå starten av desember

Frå starten av desember blir det kolonnar på natt frå kl. 23.00-04.30.

Dette skal gjerast:

  • Det meste av det elektriske anlegget skal skiftast ut
  • Sprenge to nisjar for havarilomme og teknisk bygg inne i tunnelen
  • Bygge tekniske bygg
  • Montere vannsikring i deler av tunnelen
  • Etablere videoovervaking med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen
  • Montere nytt rekkverk i tunnelopningane
  • Støype betongrekkverk der det manglar
  • Montere trafoar i tekniske bygg
  • Framføring av høgspent i samarbeid med Mørenett