Dette er utført i Rotsethorntunnelen:

  • Det meste av det elektriske anlegget er skifta ut
  • Det er sprengt ut plass til to nye nisjar for havarilomme og teknisk bygg inne i tunnelen
  • Det er bygd nye tekniske bygg
  • Vassikring er montert i delar av tunnelen
  • Videoovervaking er installert i delar av tunnelen. Dette har direkte kontakt til Vegtrafikksentralen.
  • Det er montert nytt rekkverk i tunnelopningane
  • Det er støypt betongrekkverk der dette har mangla
  • Trafoar er montert i tekniske bygg 
  • I samarbeid med Mørenett er det framført høgspent