Tunneler som skal utbedres i Trøndelag

  • Fem tunneler mellom Klett og Orkanger, fra 2016-2018.

OPS-tunnelene mellom Klett og Orkanger

Orkdalsvegen AS er kontraktspart for OPS-kontrakten E39 Klett-Bårdshaug, og vil få i oppdrag å oppgradere de fem OPS-tunnelene på denne vegstrekninga (OPS=Offentlig Privat Samarbeid). Statens vegvesen sin rolle er å bestille dette arbeidet til Orkdalsvegen. Denne bestillingen blir også koordinert i samlet plan for regionen gjennom Tunnelrehabiliteringsprosjektet opp mot Vegdirektoratet som koordinerer innsatsen i hele landet.

Tunneler som er ferdig utbedret