Om lag 50 tunneler i Nord-Norge skal oppgraderes til et høyere sikkerhetsnivå. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt som omfatter oppgradering av alle riksvegtunneler med lengde over 500 meter.

Tunnelene har ulike standarder fordi de er bygget på forskjellige tidspunkt. De oppfyller kravene til sikkerhet som gjaldt da de var nye, men skal nå få skiftet ut eldre utstyr og satt inn nytt, slik at de tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Hva som skal gjøres i hver av dem avhenger av tilstand, lengde, byggetidspunkt og trafikkmengde. 

Tunnelene i nord er spredt over hele landsdelen, med et tyngdepunkt i nordre del av Nordland.

  • I perioden 2015–2017 er 11 tunneler på Helgeland og i Salten, samt Tromsøysundtunnelen oppgradert.
  • I perioden 2017–2018 er E6 Tømmernestunnelen i Hamarøy og E6 Fagernestunnelen i Narvik oppgradert.
  • I perioden 2018–2019 oppgraderes E6 Isfjelltunnelen, E6 Skardalstunnelen og E6 Larsbergtunnelen i Kåfjord.