Om lag 50 tunneler i Nord-Norge skal oppgraderes til et høyere sikkerhetsnivå. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt som omfatter oppgradering av alle riksvegtunneler med lengde over 500 meter.

Tunnelene har ulike standarder fordi de er bygget på forskjellige tidspunkt. De oppfyller kravene til sikkerhet som gjaldt da de var nye, men skal nå få skiftet ut eldre utstyr og satt inn nytt, slik at de tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Hva som skal gjøres i hver av dem avhenger av tilstand, lengde, byggetidspunkt og trafikkmengde. 

Tunnelene i nord er spredt over hele landsdelen, med et tyngdepunkt i nordre del av Nordland.

Oppgradert per høsten 2019:

  • 11 tunneler på Helgeland og i Salten, samt Tromsøysundtunnelen i perioden 2015–2017.
  • E6 Tømmernestunnelen i Hamarøy og E6 Fagernestunnelen i Narvik i perioden 2017–2018.
  • E6 Isfjelltunnelen, E6 Skardalstunnelen og E6 Larsbergtunnelen i Nord-Troms i perioden 2018–2019.

Pågår nå:

  • E6 Forsatunnelen i Ballangen og E6 Illhøllia i Rana i perioden 2019–2020.