Oppgraderes 2019–2020

 • E6 Forsatunnelen - ferdig våren 2021
 • E6 Illhøllitunnelen - ferdig oppgradert

Tunneler som skal oppgraderes senere

 • E10 Sløverfjordtunnelen (undersjøisk) - oppstart 2022
 • E10 Nappstraumtunnelen (undersjøisk) - uavklar oppstart
 • E10 Myrlandstunnelen - uavklar oppstart
 • E10 Rørvikskartunnelen - uavklar oppstart
 • E10 Seljelitunnelen - uavklar oppstart
 • Rv. 85 Sigerfjordtunnelen - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Kjøpsviktunnelen - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Brattlitunnelen - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Nipviktunnelen - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Tømmeråstunnelen - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Stetindtunnelen - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Efjordtunnelen - uavklar oppstart

NB! Tunnelene i Sørfold skal ha en særskilt behandling fordi det planlegges ny E6 med helt nye tunneler. Det kan likevel være aktuelt å gjøre tiltak i de eksisterende.