En rekke tunneler i landet skal gjøres tryggere, og til høsten starter arbeidene i den 2069 meter lange Fagernestunnelen i Narvik. Den oppfyller kravene til sikkerhet som gjaldt da den åpnet i 2002, men skal nå få skiftet ut eldre utstyr og satt inn nytt, slik at den tilfredsstiller dagens krav. Det er omfattende arbeider som skal gjøres, og tunnelen blir dermed stengt i om lag ett år. Omkjøringen blir på Fagernesveien.

Nå inviterer Statens vegvesen til folkemøte på Fagernes skole mandag 3. juli klokka 1700–1900.

- Der orienterer vi nærmere om prosjektet og tar imot spørsmål og innspill. Vi ønsker alle naboer og andre interesserte velkommen, sier byggeleder Kjell Arne Bekkevold i Statens vegvesen.