Kvænflågtunnelen og Saksenviktunnelen gjennomgår en omfattende oppgradering, og for at arbeidet skal gjennomføres trygt er det nødvendig med kolonnekjøring og nattestengning.  Fra fredag 7. juli er det imidlertid tre ukers ferie på anlegget, og da er det åpent og fri ferdsel hele døgnet.

- Etter ferien fortsetter vi med en del montasjearbeid før vi utpå høsten begynner med noen ukers testing og justering av det avanserte sikkerhetsutstyret, sier prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen.

Lys og ventilasjon er ferdig montert og begge tunnelene er nyasfaltert. Trafikantene kan nå se at det kommer nye nødtelefoner og stengebom på utsiden. Nye tekniske bygg er på plass.

Arbeidet gjenopptas søndag 30. juli klokka 18. Da gjelder de samme stenge- og kolonnetidene som før ferien. Trafikkmeldinger finnes på www.175.no


Oppgraderer til et høyere sikkerhetsnivå

Saksenviktunnelen er lengst sør av de to tunnelene. Den er 1148 meter og sto ferdig i 1992. Tunnelen får ny belysning som blir automatisk regulert ut fra hvor mye lys det er på utsiden, nye nødtelefoner for hver 250. meter, ny ventilasjon, nye tekniske bygg, rømningslys, og bom som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges.

Kvænflågtunnelen er 1747 meter og sto ferdig i 1968. Den får samme omfattende oppgradering som Saksenviktunnelen, og i tillegg avløpssystem for håndtering av brannfarlig væske, samt system for videoovervåking fra vegtrafikksentralen. Dersom det oppstår en unormal hendelse som kan true trafikksikkerheten, vil vegtrafikksentralen fange dette opp på sine skjermer, slik at trafikkoperatørene kan analysere situasjonen og vurdere tiltak. 

Det er om lag 14 km mellom de to tunnelene.

Mellom disse ligger den 180 meter lange Setsåhøgdatunnelen, som også har fått viss oppgradering; nytt lys, ny vann- og frostsikring og et teknisk bygg på nordsida av tunnelen.

Høy aktivitet

Aktiviteten på E6 gjennom Nordland er høy for tiden, med asfaltering, store vegprosjekter og oppgradering av tunneler.

Det nærmer seg sommerferie også andre steder, og for trafikantene betyr det bedre fremkommelighet gjennom E6 i Nordland i noen uker. Følg trafikken og se detaljene på www.vegvesen.no/trafikk