Når den nyoppussede Tromsøysundtunnelen på E8 åpner har den til sammen 27 radarer, som til enhver tid ser etter unormale hendelser som kan true trafikksikkerheten. Det kan være et kjøretøy som mister last, stanser, kjører i feil retning - eller en fotgjenger i tunnelen.

I tillegg til disse radarene har tunnelen 133 kamera med 60 meters mellomrom. Hvert av dem er for øvrig utstyrt med vindusviskere og koblet til sentralforsyning av vindusspylervæske for å sikre god sikt.

Hvis en radar fanger opp unormal aktivitet i tunnelen, blir den ved hjelp av nærmeste kamera overført direkte til storskjermer på vegtrafikksentralen i Mosjøen. Da kobler det menneskelige skjønnet seg på, og trafikkoperatøren på vakt må analysere situasjonen og vurdere tiltak.

- Det nye systemet hever uten tvil sikkerheten i Tromsøysundtunnelen. Trafikantene kan bidra på en viktig måte: Stans i tunnelen kun for å ta vare på din egen eller andres trafikksikkerhet. Med en gang du stanser i tunnelen blir du sett av trafikkoperatørene på vakt. Det er bra hvis du trenger hjelp, men ikke heldig hvis noen andre på en annen veg trenger denne oppmerksomheten mer enn deg, sier prosjektleder Eirin-Anne Blix i Statens vegvesen.

Trente trafikkoperatører

I det nye overvåking- og sikkerhetssystemet i Tromsøysundtunnelen virker altså teknologien og mennesket sammen for å trygge trafikantene. I natt ble det menneskelige skjønnet skjerpet. For at trafikkoperatørene ved vegtrafikksentralen skal kunne yte optimalt og gjøre de riktige faglige vurderingene i det nye systemet, har Tromsøysundtunnelen vært stengt i natt. Da var den siste av i alt tre grupper trafikkoperatører inne i tunnelen for å gjøre seg bedre kjent med tunnelen og overvåkingssystemet.

- Trafikken i Tromsø er krevende, og lokalkunnskap er viktig for oss som skal overvåke og styre trafikken, og løse problemer som oppstår, sier Arnmod Bjørnstad, seksjonsleder på vegtrafikksentralen i Mosjøen.

Flere tunneler kommer etter

Tromsøysundtunnelen på E8 er den første i regionen som får det nye overvåkingssystemet, som kalles automatisk hendelsesdeteksjon (AID). Etter hvert får også Kværnflågtunnelen på E6 i Nordland og den nye Bodøtunnelen på riksveg 80 det samme overvåkings- og sikkerhetssystemet som i Tromsøysundtunnelen. 

For mer informasjon:

Prosjektleder Eirin-Anne Blix: 95083365 / eirin.blix@vegvesen.no