En rekke tunneler i landet er under oppgradering, og nå er det den  8533 meter lange Korgfjelltunnelen sin tur. Tunnelen i Vefsn og Hemnes i Nordland sto ferdig i 2005. På grunn av nye krav til sikkerhet skal den nå få mer lys i innkjøringspartiene, rømningslys, flere nødstasjoner med telefon og brannslukkerapparat, kamera slik at Vegtrafikksentralen kan overvåke tunnelen, og bommer som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges. Det blir også gjort tiltak som kan hindre skadeomfanget ved en eventuell påkjørsel mot tunnelveggene.

Mest mulig før vinteren

Arbeidene er i gang og vil i hovedsak være gjennomført før vinteren.

 - Vi vil at arbeidet med å få sikrere tunneler skal være til minst mulig ulempe, men er nødt til å stenge i perioder for å kunne arbeide trygt og effektivt. I Korgfjelltunnelen kan vi utnytte tida maksimalt med arbeid også på nettene, forteller byggeleder Stian P. Rystad i Statens vegvesen.

Én av utfordringene i prosjektet er at flere av tunnelene ikke har reelle omkjøringsmuligheter.

- I dette tilfellet har vi en grei omkjøring på gamle E6 over fjellet.         

Etter planen skal tunnelen være stengt slik: 

  • Stengt fra mandag 9. mai klokka 18 til fredag 8. juli
  • Stengt fra søndag 7. august til 16. oktober *)

*) Tunnelen åpnes for arrangementet Arctic Race of Norway 10.–14. august.

Det er omkjøring via gammel E6 over Korgfjellet i periodene tunnelen er stengt.

Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på www.175.no

- Hovedtyngden av oppgraderingen i Korgfjelltunnelen skal etter planen være ferdig før vinteren setter inn. Etter dette vil det likevel bli behov for oppfølging og justering av nytt utstyr, sier Rystad.  

Tolv tunneler på Helgeland og i Salten

Det er Scanmatic Elektro AS som utfører arbeidene for Statens vegvesen. Firmaet skal oppgradere tolv E6-tunneler på  Helgeland og i Salten til en sum av 143 millioner kroner.

På Helgeland har Pytjehåjen og Breivikhammertunnelen allerede fått en oppgradering. Arbeidene pågår i Nordmarktunnelen, Nessettunnelen, Finneidfjordtunnelen, og til høsten starter de i Illhøllia. 

I Salten er Saltnestunnelen og Dalmovikhalstunnelen oppgradert, Saksenviktunnelen og Kvænflågtunnelen tas nå, mens Setsåhøgda starter til høsten.  

Tryggere tunneler i hele landet

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes i forbindelse med nye krav til sikkerhet. Prosjektet omfattet opprinnelig riksvegtunneler lengre enn 500 meter. I tillegg får enkelte kortere tunneler en viss oppgradering.

I Nord-Norge er det om lag 50 tunneler som skal oppgraderes til et høyere sikkerhetsnivå. De aktuelle tunnelene har ulike standarder på grunn av forskjellige byggetidspunkt. De oppfyller kravene som gjaldt da de ble bygd, men nå skal de få skiftet ut eldre teknisk utstyr og tilfredsstille nye krav til sikkerhetsutrustning. Hva som skal gjøres i hver av dem avhenger av trafikkmengde, lengde, byggetidspunkt og tilstand.

Generelt blir det nye nødlys, flere og nye nødtelefoner, mer brannslukkeutstyr og noen andre tiltak for å øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved f. eks kollisjoner og bilbrann. I tillegg vil det bli ny belysning og ventilasjon i enkelte av de gamle tunnelene.

Se film om tunneloppgradering