E6 Larsbergtunnelen i Storfjord kommune er en av rundt 200 riksvegtunneler som skal oppgraderes for å tilfredsstille dagens krav til sikkerhet. Hva som skal gjøres i hver av dem avhenger av tilstand, lengde, byggetidspunkt og trafikkmengde.

Larsbergtunnelen er 525 meter lang og åpnet i 1975.

- I likhet med mange andre eldre tunneler er denne smal og har relativt lav standard. Oppgraderingen er ingen ombygging, men en rekke tiltak som skal øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved for eksempel kollisjoner og bilbrann, eller hvis et kjøretøy plutselig må stanse, sier byggeleder Geir Lande i Statens vegvesen.

Larsbergtunnelen får nye nødstasjoner med telefon og brannslukkere. All belysning byttes ut og det blir samtidig montert ledelys/rømningslys. Utenfor settes det opp bommer som kan slippes ned hvis tunnelen må stenge. Det blir varsellys ved bommene, samt kamera slik at Vegtrafikksentralen kan følge med. Gamle skilt byttes ut.  Det blir tekniske bygg på hver side av tunnelen. Det blir også nødnett og DAB-dekning. 

- Vi skal dessuten gjøre en del arbeider som ikke nødvendigvis sees etterpå, for eksempel skifting av vann- og frostsikring og mer brannsikring i tak og vegger. I tillegg skal vi gjøre en betydelig jobb med bergsikring like nord for tunnelen, forteller Lande.  

Stenger senere

Tunnelen har ingen naturlig omkjøringsveg, og det betyr at trafikantene passerer et anleggsområde, nært store maskiner og arbeidere.

- Inne i tunnelen trenger vi plass til utstyr og at folk skal kunne arbeide trygt. Da må vi dessverre begrense trafikken forbi, og foreløpig gjøres dette med ledebilkjøring. Etter hvert vil det bli stengninger, men dette kommer vi tilbake til.

Pågår til neste sommer

Arbeidene startet i august og foregår i utgangspunktet seks dager i uka.

- En av utfordringene med eldre tunneler er at vi ikke helt kjenner tilstanden før vi kommer oss til bak vegger og tak. Dermed må vi ta noe forbehold om anleggsperioden, men vi ser for oss at arbeidene vil vare til sommeren 2019, sier byggeleder Geir Lande i Statens vegvesen.

Scanmatic Elektro AS er hovedentreprenør og bruker Implenia som underentreprenør på anleggsteknikk.

På E6 i Kåfjord kommune pågår det tilsvarende sikkerhetsoppgradering i Skardalstunnelen og E6 Isfjelltunnelen. 

Følg trafikkmeldingene

Statens vegvesen anbefaler trafikantene å følge med på trafikkmeldingene på www.175.no  eller telefon 175. 

- Der får man oppdatert informasjon om kolonne- og stengetider. Sjekk gjerne hele strekningen du skal kjøre, slik at du er bedre forberedt på mulige hindringer på vegen.