En rekke tunneler i landet skal gjøres tryggere, og nå er det like før arbeidene starter i den 722 meter lange Tømmernestunnelen. Den oppfyller kravene til sikkerhet som gjaldt da den åpnet i 1988, men skal nå få skiftet ut eldre utstyr og satt inn nytt, slik at den tilfredsstiller dagens krav.

Dette skal gjøres

Tunnelen skal få ledelys/rømningslys og nødstasjoner med telefon og brannslukkerapparat. Det blir ny gjennomgående belysning med forsterket lys i innkjøringspartiene – automatisk regulert ut fra lysmengden utenfra. Utenfor blir det nye stopplommer og et teknisk bygg på hver side. Det blir også satt opp bommer som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges, samt varsellys for dette. Kamera blir montert slik at Vegtrafikksentralen kan følge med. Gamle skilt skiftes ut, både utenfor og inne i tunnelen. 

- Mange av tiltakene blir godt synlig for trafikantene, men vi skal også gjøre en del som ikke nødvendigvis sees, men som skal øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved for eksempel kollisjoner og bilbrann, sier byggeleder Kjell Arne Bekkevold i Statens vegvesen.

Blant dette er utskifting av vann- og frostsikring og mer brannsikring i tak og vegger.
Det blir også delvis ny drenering, ny kraftforsyning, datalinje, og system for styring, regulering og overvåking.

Grei omkjøring

Forberedelsene til arbeidet er i gang, og fra mandag 22. mai blir Tømmernestunnelen helt stengt.

- Det er en grei omkjøring på kommunal vei på vestsiden, men vi vil likevel be trafikantene om å være oppmerksomme på nedsatt fartsgrense og at veien er smal på deler av strekningen. Vi bruker radarstyrte trafikklys for å avvikle trafikken, og det gjør at vi ikke har behov for faste stengetider, forklarer han.  

Avsluttes innen våren 2018

Aktiviteten vil i utgangspunktet foregå seks dager i uka.

- Det er omfattende arbeider vi har foran oss, og vi starter med å demontere alt teknisk utstyr.
Oppgraderingen er ingen ombygging, men en rekke tiltak for at tunnelen skal bli tryggere å ferdes gjennom. Hvis alt går etter planen, skal arbeidene være avsluttet innen neste vår, sier byggeleder Kjell Arne Bekkevold i Statens vegvesen.  

Scanmatic Elektro AS er hovedentreprenør og bruker Implenia som underentreprenør på anleggsteknikk