Etter et drøyt års stengning er den 30 år gamle tunnelen oppgradert slik at den tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet. 

- Sikkerhetsoppgradering er omfattende arbeider, men trafikantene vil nok først og fremst legge merke til at tunnelen er blitt lysere og har fått nødstasjoner med telefoner og brannslukkerapparat, sier byggeleder Geir Lande i Statens vegvesen.

E6 Tømmernestunnelen har nå fått ledelys/rømningslys og ny gjennomgående belysning med forsterket lys i innkjøringspartiene – automatisk regulert ut fra lysmengden utenfra. Utenfor er det nye stopplommer og et teknisk bygg på hver side. Det er også satt opp bommer som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges, samt varsellys for dette. Kamera er montert slik at Vegtrafikksentralen kan følge med. Gamle skilt er skiftet ut.

- I tillegg er det gjort en del om ikke nødvendigvis sees, men som skal øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved for eksempel kollisjoner og bilbrann. Blant dette er utskifting av vann- og frostsikring og mer brannsikring i tak og vegger. Det er også delvis ny drenering, ny kraftforsyning, datalinje, og system for styring, regulering og overvåking. Det er dessuten montert nødnett.

Bruk nødtelefonene hvis noe skjer

Ved alle hendelser eller behov for assistanse i en tunnel er det viktig å bruke nødtelefonene der de finnes.

- Bruk nødtelefonen i stedet for mobilen. Da får du kontakt med Vegtrafikksentralen (VTS) hvor en trafikkoperatør vil vite nøyaktig hvor du er og kan veilede deg videre. De vil også få varsel dersom du tar ut et brannslukkerapparat. VTS kan stenge tunnelen, varsle nødetatene eller bestille assistanse etter behov.

Les om trygg ferdsel i tunnel

Takker trafikantene

Tømmernestunnelen i Hamarøy kommune er 722 meter lang og åpnet i 1988.

- Ved denne tunnelen har vi hatt omkjøring på vestsiden, slik at trafikantene har kunnet passere uten å forholde seg til faste stengetider. Vi vil likevel takke for tålmodigheten, og håper at trafikantene gleder seg over en tryggere tunnel.  

Scanmatic Elektro AS har vært hovedentreprenør, mens Implenia har vært underentreprenør på anleggsteknikk. Statens vegvesen er byggherre.