I Saksenviktunnelen er det fri ferdsel i perioden fredag 3. februar kl. 06.00–søndag 19. mars kl. 18.00. Det er fortsatt stengt/kolonnekjøring på kveld og natt i Kvænflågtunnelen -  med ekstra kolonner natt til lørdag 18. februar og søndag 19. februar.*)

Det er fri ferdsel gjennom alle tunnelene på strekningen i helgene 10.-12. februar, 24.-26. februar og 10.-12. mars fra fredag kl. 06.00 til søndag kl. 18.00.

*) Trafikkinformasjon fås på www.vegvesen.no/reise eller telefon 175.