En rekke tunneler i landet skal gjøres tryggere, og 25. september i år startet arbeidene i den 2069 meter lange Fagernestunnelen i Narvik. Det neste året skal den få skiftet ut eldre sikkerhetsutrustning slik at den tilfredsstiller dagens krav. Omkjøringen skjer på gamle E6; Fagernesveien.

- Før tunnelen stengte hadde vi god dialog med kommunen, nødetater, næringsaktører og naboer. Vi hadde også et åpent møte 3. juli. Dette ga oss nyttige innspill før Fagernesveien ble tatt i bruk som omkjøringsveg. Vi kunne ikke innfri alle ønsker, men nå vil vi høre hvordan det fungerer og så vurdere om det er noe vi må endre på, sier byggeleder Geir Lande i Statens vegvesen.

Møtet arrangeres på Scandic Narvik tirsdag 17. oktober klokka 17

Statens vegvesen orienterer vi om prosjektet og tar imot spørsmål og innspill. Alle interesserte er velkommen.

Stor lastebilStor lastebil frakter sprengt stein/fjell ut av tunnelen