- Nord for Kvænflågtunnelen er det ennå for smalt til at bilene kan passere fritt. Av hensyn til sikkerheten må vi derfor fortsette med ledebil frem til vi oppnår tilstrekkelig kjørebredde, sier byggeleder Stian P. Rystad i Statens vegvesen. 

Når det senere åpnes for fri ferdsel på dagtid, vil tunnelene på strekningen fortsatt være stengt -  med de faste kolonnetidene - på natta. 

- Vi har et omfattende arbeid for at tunnelene skal bli tryggere, og det er utfordrende å gjennomføre dette på E6 der trafikken skal forbi. Nå er vi snart der at bilene kan få passere fritt på dagtid, men vi må fortsatt begrense trafikken på kvelden og natta for å kunne arbeide trygt og effektivt, sier Rystad.

Sjekk reiseinformasjon for Nordland her