(Saken oppdatert 21.12.2016):

Etter vel fem uker med sprengningsarbeider og kun ett gjennomslipp av trafikken gjennom  natta, ble de "gamle" stengetidene på E6 Kvænflågtunnelen–Saksenviktunnelen gjenopptatt i går.

Mandag–søndag:

  • Klokka 18:00–21:00 er det manuell dirigering og kjøring med ledebil.
  • Klokka 21:00–06:00 er tunnelene stengt. Trafikken får passere med ledebil klokka 23:00, 01:00, 04:00 og 05:00.
    Syklende og gående må også følge ledebil.

Fra torsdag 22. desember klokka 06:00 er det fri ferdsel på strekningen frem til arbeidene gjenopptas mandag 2. januar 2017 klokka 18.

Oppdatert trafikkinformasjon fås alltid på 175.no eller telefon 175.

Oppgraderer til tryggere tunneler

Saksenviktunnelen er lengst sør av de tre tunnelene på strekningen. Den er 1148 meter og sto ferdig i 1992. Tunnelen skal få ny belysning som blir automatisk regulert ut fra hvor mye lys det er på utsiden, nye nødtelefoner for hver 250. meter, ny ventilasjon, nye tekniske bygg, rømningslys, og bom som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges.

Setsåhøgdatunnelen i midten er 180 meter lang og sto ferdig i 1968. Den får nytt lys, ny vann- og frostsikring og et teknisk bygg på nordsida av tunnelen.

Kvænflågtunnelen nærmest Fauske er 1747 meter og sto ferdig i 1968. Den får samme omfattende oppgradering som Saksenviktunnelen, og i tillegg avløpssystem for håndtering av brannfarlig væske, samt system for videoovervåking fra Vegtrafikksentralen. 

Oppgraderingen startet i den sørligste tunnelen i februar 2016. Arbeidene vil fortsette utover i 2017.