Tidligere i høst har det pågått testing og justering av det nye sikkerhetsutstyret   i tunnelene på E6 mellom Rognan og Fauske. Etter et opphold er det klart for å montere det siste; et system for videoovervåking i Kvænflågtunnelen.

- Når vi har folk i tunnelen er vi nødt til å begrense trafikken, og det skjer med kontinuerlig ledebilkjøring mellom klokka 18 og 06. Arbeidet starter søndag 19. november, og vi regner med at det varer et par-tre uker, sier byggeleder Stian P. Rystad i Statens vegvesen.

Overvåkingssystemet fungerer slik at dersom det oppstår en unormal hendelse i tunnelen, vil Vegtrafikksentralen fange dette opp på sine skjermer. Dermed kan trafikkoperatørene analysere situasjonen og vurdere tiltak. Tilsvarende utstyr er nylig montert i Tromsøysundtunnelen. Det vil også komme i Fagernestunnelen i Narvik – som oppgraderes nå, samt i Bodøtunnelen – som er under bygging.

Tester og øver

Når kameraene er på plass blir det mer sporadisk ledebilkjøring mens utstyret testes og justeres. I testperioden er det ikke mulig å forutsi hvor mye kolonnekjøring og hvor mye fri ferdsel det vil være fra natt til natt.

- Vårt råd til trafikantene er derfor at de forbereder seg på ledebilkjøring.

Helt til slutt skal det være øvelser sammen med nødetatene. Øvelsene blir annonsert i god tid på forhånd.

- Sjekk gjerne www.175.no for strekningen du skal kjøre, så er du bedre forberedt på mulige hindringer underveis, sier  Rystad.