Tunnelen er oppgradert med kameraovervåkning og testing av dette utstyret gjør at tunnelen må holdes stengt. Kameraene inngår i et såkalt AID-system, som automatisk detekterer hendelser inne i tunnelen.

–For eksempel brann, fotgjengere i tunnelen og kjøretøy som stanser. Unormale hendelser som dette gjør at alarmen går hos Vegtrafikksentralen (VTS), som kan stenge tunnelen for trafikk, kontrollere nødutstyret eller gjøre innsnakk på radio, forteller byggeleder Rune Karlsen i Statens vegvesen.

I alt er det montert 36 kameraer i Fagernestunnelen, i tillegg til fire kameraer montert rundt bommene i hver ende.

Omkjøring langs Fagernesveien

Arbeidet pågår i tidsrommet 19:00–07:00. Arbeidet starter på kvelden søndag 26. januar avsluttes lørdag morgen 1. februar.

Det blir ikke gjennomslipp av trafikk mens testingen pågår og omkjøring er skiltet fra Kongensgate via Havnegata og Fagernesveien.