Fra i kveld søndag 7. mai til lørdag 13. mai blir begge løpene i Tromsøysundtunnelen stengt, mellom 21:00 om kvelden og 06:00 neste morgen. I disse nattetimene jobber Statens vegvesen blant annet med å trekke kabler og teste kjørefeltsignalene i Tromsøysundtunnelen. Byens bilister må derfor bruke Tromsøbrua for å kjøre mellom fastlandet og Tromsøya på kvelds- og nattestid.

Arbeidet til uka er en del av oppgraderingen i Tromsøysundtunnelen. Til sammen bedrer Statens vegvesen sikkerheten i 200 norske tunneler i løpet av de neste fire årene. Dette er i tråd med de siste EU-direktivene. Tromsøysundtunnelen er en del av dette prosjektet, og har en prislapp på vel 300 millioner. Det ene av Tromsøysundtunnelens to løp var ferdig i september, og Statens vegvesen planlegger å åpne begge løpene til sommeren.