Saksenviktunnelen og Kvænflågtunnelen gjennomgår en omfattende oppgradering og har derfor hatt kolonnekjøring og nattestengt siden i vinter. Nå gjenopptas arbeidet etter noen uker med ferie på anlegget og fri ferdsel hele døgnet.

Arbeidet starter søndag 7. august klokka 18.

De faste stengetidene er klokken 21.00–06.00. Trafikken ledes på strekningen klokken 23.00, 01.00, 04.00 og 05.00. Utrykningskjøretøy kan passere.

Vær oppmerksom på manuell dirigering / ledebil utenom stengetidene.

Se trafikkmeldinger for Nordland

Dette skal gjøres i tunnelene

Saksenviktunnelen er lengst sør av de to tunnelene. Den er 1148 meter og sto ferdig i 1992. Tunnelen skal få ny belysning som blir automatisk regulert ut fra hvor mye lys det er på utsiden, nye nødtelefoner for hver 250. meter, ny ventilasjon, nye tekniske bygg, rømningslys, og bom som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges.

Kvænflågtunnelen er 1747 meter og sto ferdig i 1968. Den får samme omfattende oppgradering som Saksenviktunnelen, og i tillegg avløpssystem for håndtering av brannfarlig væske, samt system for videoovervåking fra Vegtrafikksentralen. 

Det er om lag 14 km mellom disse to tunnelene.

Arbeidet startet i februar 2016 og vil pågå et års tid. 

Mellom disse to ligger den 180 meter lange Setsåhøgdatunnelen, som også vil få en viss oppgradering. Det blir nytt lys, ny vann- og frostsikring og et teknisk bygg på nordsida av tunnelen. Arbeidet skal etter planen starte i løpet av høsten 2016.