Det pågår arbeid i alle tre tunnelene på strekningen, og nå skal det gjøres en del større sprengningsjobber i Kvænflågtunnelen.

- Vi har et omfattende arbeid for oppgradere tunnelene, og på natta hindrer vi færrest mulig og kan jobbe trygt og effektivt. Tunnelene har lenge vært stengt inntil tre timer av gangen, men de neste ukene trenger vi mer tid til å rydde vegen og sikre berget før trafikantene kan passere, sier byggeleder Stian P. Rystad i Statens vegvesen.

Stenge- og kolonnetidene endres til dette fra tirsdag 15. november:

Mandag–lørdag
Kl. 18–22 er det kontinuerlig ledebilkjøring.
Kl. 22–06 er tunnelene stengt. Trafikken får passere med ledebil kl. 02.30

Søndag
Kl. 18–22.30 er det kontinuerlig ledebilkjøring
Kl. 22.30–06 er tunnelene stengt. Trafikken får passere med ledebil kl. 02.30.

NB! De som sykler og går må også forholde seg til dette.  

Tidene skal etter planen gjelde til slutten av 2016.

- Når vi er ferdig med sprengningsarbeidene gjenopptar vi de gamle stenge- og kolonnetidene sier Rystad. Dette blir annonsert.

Her kan du finne oppdatert trafikkinformasjon for Nordland.

Oppgraderer til tryggere tunneler

Saksenviktunnelen er lengst sør av de tre tunnelene. Den er 1148 meter og sto ferdig i 1992. Tunnelen skal få ny belysning som blir automatisk regulert ut fra hvor mye lys det er på utsiden, nye nødtelefoner for hver 250. meter, ny ventilasjon, nye tekniske bygg, rømningslys, og bom som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges.

Setsåhøgdatunnelen i midten er 180 meter lang og sto ferdig i 1968. Den får nytt lys, ny vann- og frostsikring og et teknisk bygg på nordsida av tunnelen.

Kvænflågtunnelen nærmest Fauske er 1747 meter og sto ferdig i 1968. Den får samme omfattende oppgradering som Saksenviktunnelen, og i tillegg avløpssystem for håndtering av brannfarlig væske, samt system for videoovervåking fra Vegtrafikksentralen.