Fra mandag klokken 12:00 skal Tromsøs bilister bruke T1 av Tromsøysundtunnelen, et sikrere, renere og lysere tunnelløp. Da er oppgraderingen av dette løpet ferdig, og arbeidet med å ruste opp T2 til samme standard tar til. 

- Vi skal gjøre det lett og trygt å velge riktig løp på mandag. Oppfordringen til bilistene er å kjøre i rolig tempo, og følge skiltene og lysene som leder riktig vei, sier prosjektleder Eirin-Anne Blix i Statens vegvesen.

Kjøremønsteret blir som tidligere: Fra 22:00 til 12:00 går trafikken fra fastlandet til Tromsøya, mens trafikken fra 12:00 til 22:00 går fra Tromsøya til fastlandet.

Ferdig neste sommer                                                                   
Til sammen bedrer Statens vegvesen sikkerheten i 200 norske tunneler i løpet av de neste fire årene. Dette er i tråd med de siste EU-direktivene. Tromsøysundtunnelen er en del av dette prosjektet, og har en prislapp på vel 300 millioner. Foreløpig er det bare det ene av Tromsøysundtunnelens to løp som er ferdig.

Sikrere tunnel
Når Statens vegvesen åpner det første opprustede løpet av Tromsøysundtunnelen er det lite du som bilist ser av arbeidet som har foregått det siste året.

- Vi har fått på plass overvåkingskamera, nye nødtelefoner, ledelys og nytt radionett – for å nevne noe. Det meste av dette krever kabler under bakken, derfor har vi også byttet dekket i hele tunnelen. Den nye vegbanen, bedre lys og friskere luft er nok det første bilistene merker. Det viktigste er likevel alt vi har fått på plass for å sikre bilistene, men som du ikke ser ved første øyekast, sier Blix. 

 For mer informasjon:
Prosjektleder Eirin-Anne Blix: 950 83 365