Begge tunnelene oppfyller kravene til sikkerhet som gjaldt da de ble bygd, men nå skal eldre utstyr skiftes ut, samtidig som ny og moderne sikkerhetsutrustning bygges inn.

Dette skal gjøres

Tunnelene skal blant annet få ledelys/rømningslys, flere nødstasjoner med telefon og brannslukkere, system for håndtering av brannfarlig væske, nye bommer som kan slippes ned hvis tunnelene må stenges, varsellys ved bommene, kamera utenfor slik at Vegtrafikksentralen kan følge med, og nye skilt inne og ute.  

- Mange av tiltakene blir synlig for trafikantene, men vi skal også gjøre en del som ikke nødvendigvis sees, sier byggeleder Geir Lande i Statens vegvesen.

Skardalstunnelen er 2286 meter og åpnet i 2003, mens Isfjelltunnelen er 3246 meter og sto ferdig i 2005.


Omkjøring senere

Den første tida er det sammenhengende ledebilkjøring gjennom de to tunnelene.

- Inne i tunnelene trenger vi plass til utstyr og at folk skal kunne arbeide trygt. Da må vi dessverre begrense trafikken forbi, og foreløpig gjøres dette med ledebilkjøring på dagtid. På kveld og natt er det fri ferdsel.

Gjennom sommeren og høsten, når det ikke er fare for ras, skal trafikken gå utenom tunnelene og på gamle E6 i stedet.

- Vi har omfattende arbeider foran oss, og stengningen gjør at vi kan arbeide mer effektivt. Før gammelvegen tas i bruk skal vi gjøre den i stand, slik at den vil fungere godt som omkjøringsveg, sier Lande.  

Det er planlagt fri ferdsel gjennom tunnelene i sommerferien.

Pågår et års tid

Aktiviteten vil i utgangspunktet foregå seks dager i uka.

- Det er omfattende arbeider som skal gjøres, og en av utfordringene er at vi ikke helt kjenner tilstanden på tunnelene før vi kommer oss til bak veggene og i taket. Det gjør at vi ikke kan si sikkert hvor lang tid dette kommer til å ta, men vi regner at arbeidene vil ta om lag et års tid, sier byggeleder Geir Lande i Statens vegvesen.

Scanmatic Elektro AS er hovedentreprenør og bruker Implenia som underentreprenør på anleggsteknikk.

E6 Larsbergtunnelen i Storfjord kommune skal også gjøres sikrere. Arbeidene her ventes å starte nærmere sommeren.  

Følg trafikkmeldingene

Statens vegvesen anbefaler trafikantene å følge med på trafikkmeldingene på www.175.no Vær oppmerksom på at det for tiden pågår arbeid ved Manndalsklubben som også påvirker fremkommeligheten.