Statens vegvesen skal nå gjennomføre en beredskapsøvelse i samarbeid med nødetatene.

- Brann og ulykker i tunneler er en stor utfordring for nødetatene, og derfor er det viktig å øve på dette. Nå skal vi også teste ut den nye sikkerhetsutrustningen i tunnelen, samtidig som vi får øvd på planverket, sier beredskapskoordinator Marlene Landbakk i Statens vegvesen, vegavdeling Nordland. Det skal også øves på kommunikasjon mellom Vegtrafikksentralen og nødetatene.  

E6 Saksenviktunnelen blir stengt tirsdag 27. februar i tidsrommet 18.30–20.00.

Det vil bli en tilsvarende øvelse for E6 Kvænflågtunnelen senere.  

Les om trygg ferdsel i tunnel

Tryggere tunnel

Saksenviktunnelen er 1148 meter og sto ferdig i 1992. I forbindelse med nye krav til sikkerhet har tunnelen fått nye nødtelefoner for hver 250. meter, ny ventilasjon, nye tekniske bygg, rømningslys, ny belysning som blir automatisk regulert ut fra hvor mye lys det er på utsiden, og bom som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges. 

I tillegg er det gjort mye som ikke nødvendigvis sees, men som skal øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved for eksempel kollisjoner og bilbrann. Blant dette er utskifting av vann- og frostsikring og mer brannsikring i tak og vegger. Det er også ny drenering, ny kraftforsyning, datalinje, og system for styring, regulering og overvåking. 

Oppdatert trafikkinformasjon

I perioder framover vil det fortsatt være behov for testing og justering av sikkerhetsutstyret i tunnelene på strekningen. Dette vil innebære ledebilkjøring og sporadiske stengninger. Oppdaterte trafikkmeldinger fås på www.175.no eller hos Vegtrafikksentralen på telefon 175.