Oppgraderingen av tunnelene mellom Rognan og Fauske fortsetter, men nå blir fremkommeligheten bedre på dagtid.

- Vi har et omfattende arbeid for at tunnelene skal bli tryggere, og det er utfordrende å gjennomføre dette på E6 der trafikken skal forbi. Nå blir det slutt på manuell dirigering på dagtid, men vi er fortsatt nødt til å begrense trafikken på kvelden og natta for å kunne arbeide trygt og effektivt, sier byggeleder Stian P. Rystad i Statens vegvesen.

Følg med på stenge- og kolonnetidene

De faste tidene er slik:

  • Klokka 18–21 er det manuell dirigering og kjøring med ledebil.
  • Klokka 21–06 er tunnelene stengt. Trafikken får passere med ledebil klokka 23:00, 01:00, 04:00 og 05:00. De som sykler og går må også forholde seg til disse tidene.

- Enkelte ganger må vi holde stengt gjennom hele natta, fordi vi er nødt til å fullføre mer omfattende operasjoner. Vi kommer tilbake med egen informasjon i hvert enkelt tilfelle, sier Rystad.

Sjekk reiseinformasjon fra Statens vegvesen - det kan være annet arbeid der du skal kjøre. 

Oppgraderer tre tunneler samtidig

De tre tunnelene det nå arbeides i ligger på en strekning på 14 km.

Saksenviktunnelen er lengst sør. Den er 1148 meter og sto ferdig i 1992. Tunnelen skal få ny belysning som blir automatisk regulert ut fra hvor mye lys det er på utsiden, nye nødtelefoner for hver 250. meter, ny ventilasjon, nye tekniske bygg, rømningslys, og bom som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges.

Setsåhøgdatunnelen i midten er 180 meter lang og sto ferdig i 1968. Den får nytt lys, ny vann- og frostsikring og et teknisk bygg på nordsida av tunnelen.

Kvænflågtunnelen nærmest Fauske er 1747 meter og sto ferdig i 1968. Den får samme omfattende oppgradering som Saksenviktunnelen, og i tillegg avløpssystem for håndtering av brannfarlig væske, samt system for videoovervåking fra Vegtrafikksentralen. 

Allerede oppgradert i Salten

To tunneler nærmere Rognan ble oppgradert i 2015–2016; Dalmovikhalstunnelen på 164 meter og Saltnes på 466 meter. Begge åpnet i 1991. De har fått ny belysning som blir automatisk regulert ut fra hvor mye lys det er på utsiden, ny strømtilførsel og kabelbru i taket, samt et teknisk bygg på utsiden.

Tryggere tunneler i hele landet

På landsbasis skal 200 tunneler oppgraderes i forbindelse med nye krav til sikkerhet. Prosjektet omfattet opprinnelig riksvegtunneler lengre enn 500 meter. I tillegg får enkelte kortere tunneler en viss oppgradering.

De aktuelle tunnelene har ulike standarder på grunn av forskjellige byggetidspunkt. De oppfyller kravene som gjaldt da de ble bygd, men nå skal de få skiftet ut eldre teknisk utstyr og tilfredsstille nye krav til sikkerhetsutrustning. Hva som skal gjøres i hver av dem avhenger av trafikkmengde, lengde, byggetidspunkt og tilstand.