Før tunnelen stenger er det gjort noen utbedringer på og ved omkjøringsvegen.

- Vi vil likevel be trafikantene om å beregne mer tid når de skal igjennom området. Økt trafikk utenfor tunnelen vil gi mer kø og venting for å komme seg på hovedvegen, sier byggeleder Kjell Arne Bekkevold i Statens vegvesen.

Åpner igjen neste høst

Den 2069 meter lange tunnelen oppfyller kravene til sikkerhet som gjaldt da den åpnet i 2002, men skal nå få skiftet ut eldre utstyr og satt inn nytt, slik at den tilfredsstiller dagens krav.

- Det er omfattende arbeider som skal gjøres, og vi kjenner ikke helt tilstanden på tunnelen før vi kommer oss til bak veggene og i taket. Det gjør at vi ikke kan si eksakt hvor lang tid arbeidene vil ta, men utgangspunktet er at tunnelen blir stengt i om lag ett år.

Dette skal gjøre tunnelen sikrere

Mange av tiltakene skal øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved for eksempel kollisjoner og bilbrann. Blant dette er mer brannsikring i tak og vegger og økt brannventilasjon. Det er mange tekniske installasjoner som skal skiftes og bygges inn. Det skal inn ny datalinje, og system for styring, regulering og overvåking. Det ene kjørefeltet skal graves opp fordi det skal inn nye føringsveier og trekkerør, samt ny høyspentforsyning.

På nordsiden av tunnelen står det et teknisk bygg som nå skal utvides. Inne i tunnelen skal det sprenges ut en fjellhall til et nytt teknisk rom.

- Dette er arbeider som krever mye tid, men som ikke nødvendigvis blir synlig for trafikantene når tunnelen tas i bruk igjen.

Annen sikkerhetsutrustning vil vises godt, som dobling av antallet ledelys/rømningslys og nødstasjoner med telefon og brannslukkerapparat.

Det skal også settes opp nye kameraer ved stengepunktene nord og sør for tunnelen. Inne i tunnelen blir det et system for hendelsesbasert kameraovervåkning. Dersom det oppstår en unormal hendelse som kan true trafikksikkerheten, vil Vegtrafikksentralen fange dette opp på sine skjermer, slik at trafikkoperatørene kan analysere situasjonen og vurdere tiltak.

Bommene som slippes ned dersom tunnelen må stenges, samt varsellysene for dette, blir skiftet ut. Det samme gjelder gamle skilt – både utenfor og inne i tunnelen.

Informasjonsark 

Det skal deles ut et informasjonsark om prosjektet til naboer og næringsdrivende i området. Dette kan også lastes ned fra denne siden.