Det er installert et AID-system i tunnelen, som med videokameraer overvåker og automatisk detekterer uvanlige hendelser, for eksempel biler som stanser, brann og folk som går i vegbanen.

Leverandøren har nå gitt beskjed om at systemet trenger en oppdatering for at alt skal fungere som det skal. Derfor utsettes testingen som var planlagt gjennomført kvelds- og nattestid fra førstkommende søndag til lørdag 1. februar.

Statens vegvesen kommer tilbake med ny informasjon når testingen skal gjennomføres.