- Sikkerhetsoppgradering er omfattende arbeider, men trafikantene vil nok først og fremst legge merke til at tunnelene er blitt lysere og har fått flere nødstasjoner. I tillegg er det gjort mye som er mindre synlig for de som passerer, sier byggeleder Rune Karlsen i Statens vegvesen. 

Larsbergtunnelen i Storfjord kommune har fått nødstasjoner med telefon og brannslukkere. All belysning er byttet ut og det er montert ledelys/rømningslys. Utenfor er det satt opp bommer som kan slippes ned hvis tunnelen må stenge. Det er varsellys ved bommene og kamera slik at Vegtrafikksentralen kan følge med. Gamle skilt er byttet ut.  Det er satt opp tekniske bygg på hver side av tunnelen.

- Vi har dessuten skiftet vann- og frostsikring og utført mer brannsikring i tak og vegger. Det er også gjort en betydelig jobb med bergsikring like nord for tunnelen, forteller Karlsen.

Skardalstunnelen og Isfjelltunnelen i Kåfjord har fått flere nødstasjoner med telefon og brannslukkere. De har ledelys/rømningslys, nye stengebommer, varsellys og kamera, og noen nye skilt. All teknisk installasjon i de til sammen sju tekniske byggene er byttet ut. Ved noen av byggene er det nye innkjørsler. Disse to lengste tunnelene har også system for håndtering av brannfarlig væske.

Alle tre tunnelene har nødstyrepanel for nødetatene. Det er nødnett og DAB, men foreløpig ikke mobildekning.  

- Vi har lagt til rette for at mobilselskapene kan montere utstyret som trengs, men har ikke noe tidspunkt for når de vil sette dette i drift.

Bruk nødtelefonene hvis noe skjer

Etter sikkerhetsoppgraderingen har nødetatene fått opplæring og gjort seg kjent med det nye utstyret. Trafikantene bør merke seg at det ved alle hendelser eller behov for assistanse i en tunnel anbefales å bruke nødtelefonene – der de finnes.

- Bruk nødtelefonen i stedet for mobilen. Da får du kontakt med Vegtrafikksentralen (VTS) der en trafikkoperatør ser nøyaktig hvor du er og kan veilede deg videre. De vil også få varsel dersom du tar ut et brannslukkerapparat, og da stenger tunnelen automatisk. VTS kan også stenge tunnelen, varsle nødetatene eller bestille assistanse etter behov.

Takker trafikantene

Noen steder stenges tunnelene helt eller delvis mens oppgraderingen pågår, men her har det stort sett vært trafikkavvikling med ledebilkjøring.

Nå går arbeidene mot slutten, og i disse dager pågår det asfaltering. Dette innebærer manuell dirigering og noe ventetid på vegen. Det kan senere bli mindre arbeider og justeringer av utstyret. Følg trafikkmeldingene på www.175.no 

- Det har vært nødvendig å begrense trafikken på grunn av utstyr i vegen og sikkerheten for de som utfører jobben. Vi må likevel få takke for tålmodigheten. Vi forstår at aktiviteten vår kan ha gitt plunder og heft, spesielt for de som kjører der ofte. Nå gleder vi oss sammen med trafikantene over at tunnelene er blitt tryggere og at det stort sett er fri ferdsel, sier byggeleder Rune Karlsen i Statens vegvesen.  


FAKTA  

  • Larsbergtunnelen i Storfjord kommune er 525 meter lang og åpnet i 1975. 
  • Skardalstunnelen i Kåfjord kommune er 2286 meter og åpnet i 2003.
  • Isfjelltunnelen i Kåfjord er 3246 meter og sto ferdig i 2005.
  • Arbeidene startet våren 2018 i Skardalstunnelen og Isfjelltunnelen, og høsten 2018 i Larsbergtunnelen.  
  • Scanmatic Elektro AS har vært hovedentreprenør, mens Implenia har vært underentreprenør på anleggsteknikk. Statens vegvesen er byggherre.
  • De tre tunnelene er blant om lag 200 norske riksvegtunneler Statens vegvesen oppgraderer, i tråd med EUs nye forskrifter om sikkerhet i tunneler.