Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt som omfatter oppgradering av alle riksvegtunneler over 500 meter. Tunnelene skal få et høyere sikkerhetsnivå, i tråd med nye krav etter tunnelsikkerhetsforskriften. 

I første runde (2015–2017) ble elleve tunneler i Helgeland og Salten oppgradert, sammen med Tromsøysundtunnelen i Tromsø. 

I andre runde (2017–20120) er det seks tunneler mellom Hamarøy og Kåfjord. Tømmernestunnelen, Fagernestunnelen, Isfjelltunnelen, Skardalstunnelen og Larsbergtunnel er oppgradert. Forsatunnelen oppgraderes 2019–2020.

Illhølliatunnelen oppgraderes 2019–2020.

Tunnelene i Sørfold (16 stykker) skal ha en særskilt behandling fordi det er planlagt ny E6 med helt nye tunneler og bru over Leirfjorden. Det kan likevel være aktuelt å gjøre tiltak i de eksisterende.