Tunnelen oppgraderes til et høyere sikkerhetsnivå for å tilfredsstille EUs nye tunnelsikkerhetsforskrift som handler om å øke sikkerheten for trafikanter og nødetater.

Kart TromsøysundtunnelenKart Tromsøysundtunnelen

Prosjektet omfatter oppgradering av sikkerhetsutrusningen i Tromsøysundtunnelen. Det skal legges nye rør og kabler i vegbanen til fornying av elektroteknisk utstyr i tunnelen.  Elektroteknisk utstyr omfatter vifter og ventilasjon, lys, strømforsyning, brannslukkingsapparat, radio og nødsamband og pumper. Hele vegbanen må graves opp. I tillegg skal pumpene oppgraderes. De tekniske rommene i tunnelen, tunnelens «hjerte» skal også oppgraderes. Her ligger alt av styringssystem for tunnelen – vifter, lys, bommer, det som måler eksosen, overvåking, radio og nødkommunikasjon.

FAKTA

  • Lengde: 7 km
  • Totalkostnad: 265 mill.kr.
  • Finansiering: Stat
  • Status i nasjonal transportplan: Omtalt i NTP 2010-2019
  • Framdrift: Oppstart våren 2015, planlagt ferdig sommeren 2017

KONTAKT

  • Prosjektleder: Eirin Anne Blix, tlf.nr. 77 61 74 12, mobilnr. 950 83 365 epost: eirin.blix@vegvesen.no
  • Prosjektkoordinator: Ann-May Pedersen Femsteinevik, tlf.nr. 77 85 17 33, mobilnr. 952 43 213 epost: annmap@vegvesen.no