Rehabiliteringsarbeidene i Festningstunnelen starter i løpet av høsten 2019. For at trafikantene skal bli minst mulig påvirket, foregår arbeidene i hovedsak på nattestid. Det betyr at tunnelen stenges om natten, men holdes åpen om dagen.

Unntaket blir påsken og noen sommeruker i 2020, samt enkelte helger – da stenges tunnelen hele døgnet i ett løp om gangen, mens motsatt løp holdes åpent for toveistrafikk.

Endret kjøremønster – følg skilting!

Når tunnelen er stengt, skiltes omkjøringstraseer. Skilting og omkjøringstraseer varierer avhengig av hva som er stengt. Vi oppfordrer trafikantene til å følge skilting og beregne god tid. Før arbeidene starter opp vil informasjon komme på denne siden.

Arbeidstider og støy

Støyende arbeider vil pågå i ulike perioder og på ulike steder i tunnelen gjennom hele arbeidsperioden. Det skal imidlertid ikke pågå støyende arbeider i innsovingsperioden mellom kl. 23:00 og 01:00.

Dette skal vi gjøre i Festningstunnelen

Kontrakten inneholder ca. 65% byggetekniske og ca. 35 % elektrotekniske kostnader.

Hovedtyngden av arbeidene er:

  • Brannbeskyttelse av betongtunneler
  • Utskiftning og etablering av vann- og frostsikring
  • Tiltak mot istappdannelser i tunneltak
  • Bygging av nytt vannrenseanlegg
  • Legging av ny pumpeledning
  • Bygging av nytt teknisk bygg
  • Utskiftning av diverse skilt og bommer
  • Diverse trafikksikkerhetstiltak
  • Utskiftning av elektroteknisk utstyr
  • Etablering av supplerende rømningslys