I forbindelse med byggingen av nytt regjeringskvartal skal Statens vegvesen gjennomføre en ombygging av Hammersborgtunnelen og en rehabilitering av Vaterlandstunnelen etter kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg kommer det inn spesielle sikkerhetskrav fordi Hammersborgtunnelen går under Regjeringskvartalet.

Byggestart for Hammersborg- og Vaterlandstunnelen er planlagt sommeren 2023 og har en varighet på tre år til sommeren 2026. Arbeidene på de to tunnelene innebærer et helstengt tunnelsystem fra Pilestredet i vest til Oslo Spektrum i øst. Utbedringen av Hammersborgtunnelen gjøres i samarbeid med Statsbygg som er byggherre for Regjeringskvartalet. Statens vegvesen er byggherre for Vaterlandstunnelen.

Tidspunkt: Tirsdag 20. april fra klokken 09:00 til 12:00

Sted: Møtet blir gjennomført på Teams. (For å sikre god teknisk gjennomføring av møtet, er det satt et tak på antall møtedeltakere på max 200 personer. Lenke til Teams møtet sendes ut etter påmelding.)

Program:

  1. Innledning om Statens vegvesen og Nytt Regjeringskvartal – arbeider Ring 1 v/utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik
  2. Presentasjon av Nytt Regjeringskvartal – arbeider Ring 1 v/prosjektleder Elin Hermanstad Havik – Historikk, status, kontraktsformer, fremdrift og gjennomgang av prosjektet
  3. Pause
  4. Presentasjon av Nytt Regjeringskvartal – arbeider Ring 1 v/prosjektleder Elin Hermanstad Havik – Usikkerhetsmomenter
  5. Spørsmål, avklaringer og innspill

Praktisk informasjon:

Påmeldingsfrist: tirsdag 13. april kl 12:00

Påmelding til lars.rasch@vegvesen.no

Språk: Møtet og alle presentasjoner i møtet blir holdt på norsk.

Møtelenke: Lenke til Teams-møtet sendes ut etter at påmeldingsfristen er ute.

Spørsmål: Send gjerne inn spørsmål på forhånd til prosjektleder elin.hermanstad.havik@vegvesen.no

Pressekontakt: lars.rasch@vegvesen.no  / 901 01 005

Vi ønsker entreprenører og rådgivere velkommen til møtet.