På grunn av arbeidene som er i tunnelen ser Bydel gamle Oslo det som at ut utvidelse av dispensasjonen er av vesentlig samfunnsinteresse.

- Vi er glade for at Bydel gamle Oslo er forståelsesfull for at arbeidene vi gjør er samfunnsnyttige, og derfor innfrir søknaden om dispensasjon fra støykravene. Når vi kan jobbe flere timer i døgnet kan vi ferdigstille de støyende arbeidene tidligere, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik.

Utdrag fra dispensasjonen:

  • De sterkt støyende arbeidene kan gjennomføres hverdager mellom kl. 08 og kl. 23, samt på lørdager mellom kl. 08 og kl. 16
  • De støyende arbeidene kan gjennomføres mandag - torsdag mellom kl. 08 og kl. 23, fredager mellom kl. 08 og kl. 19, og ved behov på lørdager mellom kl. 08 og kl. 16
  • Det er innvilget dispensasjon til arbeid søndager mellom kl 08 og 23. Dette såfremt søndagsarbeidet kun er mindre støyende og strengt nødvendig
  • Arbeidene må gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke bidra til helseskadelig støy for omgivelsene.