Tunnelen skal oppgraderes etter kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg skal Statens

vegvesen i samarbeid med Bane NOR forsterke tunnelkonstruksjonen, sånn at det kan bygges nye spor oppå tunnelen. Nordgående løp kommer til å være stengt fram til oktober. Da flytter arbeidene til sørgående løp, og det blir tovegs trafikk i nordgående løp. Arbeidene her er ferdig mars 2021. 

I forbindelse med forberedelser til helstengingen blir det natt til lørdag 6. juni arbeider i tunnelen. Det fører til at venstre felt i sørgående løp vil være avsperret på dagtid lørdag 6. juni og søndag 7. juni.  

I stengningsperioden oppfordrer Statens vegvesen de som kan til å:

  • bruke hjemmekontor
  • finne annen reiserute og/eller reisetidspunkt
  • gå eller sykle

- Vi forventer at det vil bli lange køer i og utenfor Oslo når kapasiteten gjennom tunnelen halveres fra og med mandag. Vi oppfordrer reisende om å endre reisevaner eller ha hjemmekontor. Utfordringene vil bli størst i morgen- og ettermiddagsrushet, og vi oppfordrer derfor de som kan, om å forskyve reisetidspunktet. De som må reise i rushtidene bør velge andre ruter enn gjennom Vålerengtunnelen. Hvis man vil unngå køer bør man velge hjemmekontor, eventuelt sykle eller gå, sier prosjektleder Stian Ellingsen i Statens vegvesen. 

Han legger til at på grunn av smittevernreglene kan ikke trafikantene oppfordres til å bruke kollektivtransport eller å samkjøre.

I stengingsperioden anbefaler Statens vegvesen flere omkjøringsveger i og rundt Oslo.

Mer om det her: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo/omkjoringsveger-i-oslo/ 

Prosjektets nettside: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo/v%C3%A5lerengtunnelen 

Prosjektets Facebook-side: https://www.facebook.com/oslotunneler/ 

Følg også: https://twitter.com/VegvesenOst 

Ruter har varslet omlegging av bussruter i forbindelse med stengingen av nordgående løp i Vålerengtunnelen. Mer om det her:

https://ruter.no/om-ruter/presse/presserom/#/pressreleases/snur-busser-og-kjoerer-andre-traseer-naar-tunnelen-stenger-3000564