Fjernstyrt midtrekkverk

Etter 23 måneders arbeid er nå tunnelen ferdig oppgradert. Som en del av oppgraderingen har den fått et nytt midtrekkverk. Det nye rekkverket gjør at Vegtrafikksentralen kan sette Granfosstunnelen i toveistrafikk ved en hendelse eller nattesperring kun via fjernstyring.

-  Frem til nå har vi måttet ha en driftsentreprenør fysisk ute ved tunnelen for å åpne rekkverket før man kunne flytte trafikken. Dette rekkverket fjernstyres fra VTS, forteller Hilde Ulvik prosjektleder for tunnelprosjektet i Oslo.

Spesialbestilling fra Nederland

Rekkverket er laget på fabrikk i Nederland (merke: VEVA). Det er tilpasset de stedlige forholdene, blant annet med varmekabler under rekkverket for sikre bevegelighet på vinterstid.

På grunn av plassbegrensinger i Granfosstunnelen, var det behov for sidegående bom i stedet for vanlig bom som svinger oppover. I vestlig ende av tunnelen er overkjøringssona inne i selve tunnelportalen, mens på østlig side er det nærhet til andre strømførende anlegg som gjør at det ikke er egnet for en vanlig bom.

-  Det nye rekkverket øker trafikksikkerheten siden VTS kan stenge tunnelen kjappere ved en hendelse da de ikke er avhengig av fysisk bistand. I tillegg er dette rekkverket vesentlig mer påkjøringsvennlig enn Oslobommen, som var i bruk der tidligere, legger Hilde til.