Veksling fra venstre til høyre kjørefelt skal foregå mellom den første gule pila i kjørfeltsignalet og før det røde krysset. Fra rødt kryss er kjørefeltet stengt. 

- Vi har fått noen henvendelser fra trafikanter som blir tutet på og forsøkt blokkert av andre trafikanter, når de kjører helt frem til gule piler før de skifter felt. Å skifte felt ved gule piler er ikke sniking. Vi ønsker å utnytte kapasiteten der begge kjørefelt er åpne, sånn at køen ikke strekker seg unødvendig langt unna Vålerengtunnelen. Hvis køen blir unødvendig lang, får vi også unødvendig mange med i køen, sier prosjektleder Stian Ellingsen. 

For å bidra til at trafikken skal flyte fint, ber vi dere vise hensyn og gi hverandre plass.