Stengingen betyr at kapasiteten i tunnelen halveres. Vålerengtunnelen er en av Oslos mest trafikkerte tunneler. Normalt passerer det rundt 65000 kjøretøy i døgnet. En del av dette er trafikk som skal gjennom Oslo. Prosjektleder Stian Ellingsen vil ha så lite trafikk i tunnelen som mulig. Han ber folk endre reisevanene sine.

Vålerengtunnelens åpning i LodalenVålerengtunnelens åpning i Lodalen. (Foto: Espen Børresen, Statens vegvesen).

- Hvis alle som kjører bil i dag fortsetter å bruke bil etter 8. juni får vi et stort køproblem. Trafikk som skal til og gjennom Oslo bør finne andre ruter enn Vålerengtunnelen. Å bruke den blir en omveg, ikke en snarveg, sier Ellingsen. Han sier at denne gang kan ikke Vegvesenet gjøre som da Bryn-tunnelen var stengt å oppfordre til bruk av kollektivtrafikk.

- Vi ber de som kan om å gå eller bruke sykkel. De som må kjøre oppfordres til å velge andre ruter eller reise til andre tider, sier prosjektleder Stian Ellingsen som legger til at hjemmekontor også er et godt alternativ.

Fra anleggsstart i januar og fram til 8. juni har tunnelen vært nattestengt. Nå starter arbeidene for alvor inne i tunnelen som følge av strengere krav til sikkerhet. Alt sikkerhetsutstyr i tunnelen skal skiftes ut, og det skal bygges nye rømningsveger. Samtidig skal Statens vegvesen forsterke tunnelen på vegne av Bane NOR som skal legge nye spor på tunneltaket.

Nordgående løp i Vålerengtunnelen kommer til å være stengt fram til månedsskiftet september - oktober. Så stenges sørgående tunnel-løp for oppgradering. Det blir stengt fram til februar 2021.

Omkjøringsveger

Det er flere muligheter for å komme gjennom Oslo uten å kjøre gjennom Vålerengtunnelen.

  • Trafikanter som skal mellom vestsiden av Oslofjorden og Innlandet, anbefales omkjøring via Hønefoss, Roa eller Gardermoen på E16.
  • Trafikanter som skal mellom østsiden av Oslofjorden og Innlandet anbefales omkjøring via rv. 22.

Kart Oslofjorden omkjoringsvegerOmkjøringsveger rundt Oslo (Illustrasjon Statens vegvesen)

Lokalkart Oslo altenative ruterAlternative ruter rundt Vålerengtunnelen. (Illustrasjon: Statens vegvesen).