Underveis i arbeidene har det vist seg at fase 2 ikke kan gjennomføres slik den var planlagt. Arbeidet vil derfor bli gjennomført på en litt annen måte, som vist på tegningen nedenfor. Myke trafikanter vil i denne fasen måtte benytte nordsiden av Turbinveien. Det legges i all hovedsak opp til å benytte eksisterende krysningspunkter. Der det etableres nytt krysningspunkt, vil det bli lagt til rette for barnevogn og rullestolbrukere. Denne fasen vil vare i ca. en uke.  

Det ser ut til at fase 3 vil kunne gjennomføres som opprinnelig planlagt. Dersom det viser seg at det blir for lite plass også her, vil den skisserte løsningen for myke trafikanter måtte utvides med ytterligere en uke. Biltrafikk vil legges om som opprinnelig planlagt for fase 3. 

Vi beklager ulempene dette medfører.